АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 22.06.2020 г

През почивните дни в „МБАЛ – Шумен" АД е приет един пациент с доказана SARS CoV 2 инфекция. На приетите със съмнение за COVID-19 днес ще бъдат изпратени проби за изследване.

На 20.06.2020 г. почина единият от пациентите с доказана SARS CoV 2 инфекция в ОАИЛ, който 24 часа преди това беше поставен на изкуствена белодробна вентилация. Касае се за мъж на 58 години, с придружаващи заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система.
На 21.06.2020 г. болницата напуснаха по собствено желание семейство възрастни пациенти, на лечение в Инфекциозно отделение. На същите е предписано лечение за дома и е уведомена РЗИ – Шумен за издаване на предписание за поставяне под карантина.
В момента в болницата на лечение са 12 пациенти с доказана COVID-19 инфекция – 11 в Инфекциозно отделение и един в крайно тежко общо състояние, на изкуствена белодробна вентилация в ОАИЛ.
Поради урегулиране на информационния поток, във връзка с непрекъснатото подаване на информация към РЗИ и националната информационна система, „МБАЛ – Шумен" АД няма да публикува ежедневно новини на сайта на болницата. Такива ще се оповестяват при настъпване на извънредни събития.
Видно е, че през следващите месеци ще съжителстваме с COVID-19 в болницата. Основна задача ще бъде да се предпазят служителите и пациентите от вътреболнично заразяване и хоспитализираните да получават качествено лечение.
Отправяме предупреждение, че вирусът е сред населението, което налага разумни действия от всички за предпазване от заразяване. „Шуменският" вирус нито е отслабнал, нито е намаляла неговата вирулентност.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 19.6.2020 г.

От взетите вчера 9 бр. проби няма положителни за SARS-Cov -2 
Продължава лечението на приетите с COVID-19 двама пациенти в ОАИЛ, единият от които е на изкуствена белодробна вентилация

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 18.6.2020 г

Вчера са взети проби на 2бр. хоспитализирани пациенти , едната от които е положителна за SARS-Cov2. Изследвани са 15 бр.контактен медицински персонал – всички проби са отрицателни.

Продължава лечението на приетите с COVID-19 пациенти в инфекциозно отделение и ОАИЛ – общо 13 бр. През вчерашния ден в инфекциозно отделение бяха приети 2 бр. пациенти с доказана COVID-19, контактни на болни.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 17.6.2020 г

Вчера са взети проби на 5бр. хоспитализирани пациенти и 28бр. персонал. Всички проби са отрицателни за SARS-Cov2. Продължава лечението на приетите с COVID-19 пациенти в инфекциозно отделение и ОАИЛ. През вчерашния ден е приет за интензивно лечение пациент с дихателна недостатъчност, контактен на положителен за COVID-19.Днес предстои изписване от инфекциозно отделение на излекувания руски гражданин.
Същият е с 2 отрицателни резултата за SARS-Cov2.

Поради усложнената епидемична обстановка в „МБАЛ- Шумен" АД е значително увеличен разхода за дезинфектанти и лични предпазни средства.
В тази връзка и поради намалените приходи в лечебното заведение се обръщаме към дарители с молба за финансова помощ за закупуване на достатъчно количество лични предпазни средства и дезинфектанти

Банкова с/ка на „МБАЛ- Шумен" АД
IBAN BG04CECB97901048884100
BIC CECBBGSF
ЦКБАД – клон Шумен

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 16.6.2020 г

От взетите вчера 4бр. проби на хоспитализирани пациенти – 1 пациент е положителен за SARS-Cov2. Изследвани са 5бр. медицински персонал , сред които няма положителни.
Продължава лечението на приетите с COVID-19 10 бр. пациенти в инфекциозно отделение. Приведеният в ОАИЛ 11 пациент на изкуствена белодробна вентилация е без промяна в състоянието.