Д-р Маргарита Мартинова е лекар на годината в МБАЛ Шумен

Ръководството на „МБАЛ-Шумен” АД награди с парични награди 127 души от персонала си, участвали в оказването на спешна болнична помощ на пострадалите от инцидента в Хитрино. Това се случи на тържествен медицински съвет, проведен на 20.12.2016г. от 13.00 часа. Лекари, медицински сестри, санитари, шофьори на линейки и помощен персонал от отделенията по хирургия, ортопедия и травматология, анестезия и интензивно лечение, УНГ, очни болести, трансфузионна хематология, патоанатомия, съдебна медицина, клинична лаборатория, образна диагностика и други бяха поздравени за безупречната работа.
Изпълнителният директор на болницата д-р Атанас Атанасов изказа благодарности за безупречното изпълнение на служебните задължения и награди всеки един от тях за бързата реакция, своевременните и точни действия при извънредната ситуация и осигуряване на болнично лечение на пострадалите лица, при което беше показан висок професионализъм и защитен авторитетът на лечебното заведение.


Директорът на лечебното заведение прочете благодарствени писма от председателя на БЛС – д-р Венцислав Грозев, председателя на БАПЗГ – Милка Василева и председателя на Районната колегия на БЛС – Шумен – д-р В. Манолова.
Бяха обявени резултатите от проведени анкети с пациенти, въз основа на които се определиха лекар на годината и медицинска сестра на годината на „МБАЛ-Шумен” АД.
За лекар на годината беше избрана д-р Маргарита Мартинова – началник на отделението по очни болести, а за медицинска сестра на годината м. с. Дарина Найденова от II-ро вътрешно отделение.
Ръководството на болницата пожела весели коледни празници на работещите в лечебното заведение.