свободни длъжности за лекари специализанти

„МБАЛ Шумен”АД обявява свободни длъжности за лекари специализанти по специалности:

Инфекциозни болести

1 бр

Анестезиология и интензивно лечение   

2 бр.

Неонатология

2 бр.

Вътрешни болести

2 бр.

Нервни болести

2 бр.

Хирургия

1 бр

Ортопедия и травматология

1 бр

Акушерство и Гинекология                                            2 бр.