СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО „МБАЛ-ШУМЕН„ АД РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК/ РЗОК-ШУМЕН ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2016 Г.

 

№ на КП 

ДОГОВОРЕНИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

ЦЕНИ

в лв.

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

390

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

800

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

128

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

146

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г. с. на плода

230

5

Раждане

580

6

Грижи за здраво новородено дете

160

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

800

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1200

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

900

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499   грама, втора степен на тежест

1300

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

3600

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2000

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

3200

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

3300

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

5600

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

200

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2750

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

420

30

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

1300

31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

4950

32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

462

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

345

34

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

600

35

Диагностика и лечение на хепоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

600

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

700

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

2481

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

420

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

450

40.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

426

40.2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

553

41.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

333

41.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

400

42.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

700

43

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

280

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

600

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

1540

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детската възраст

545

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

431

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

620

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2800

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

774

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

1000

54

Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен-Баре/

5500

56

Диагностика и лечение на болести не черепно-мозъчните нерви /ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

461

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

1755

58

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детската възраст

600

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

480

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

533

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

300

63

Лечение на епилептичен статус

500

64.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

500

64.2

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

657

65

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

5000

66

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

7000

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

231

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

600

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

1100

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

604

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

579

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

920

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания /цироза/

1000

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

630

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

600

78.2

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

506

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

420

87.1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

883

87.2

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

950

88.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

330

88.2

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

350

89.1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 г.

466

90.1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

689

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

472

92

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

770

93

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

470

94

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

480

96

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

434

97

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми /на вторичен и третичен сифилис/ с кристален пеницилин

250

98

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

572

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

472

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

1100

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

1277

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

457

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения

487

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1000

106.1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

500

106.2

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

550

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

700

108

Диагностика и лечение на гъбно фалоидно отравяне

2200

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

125

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип /диагностична/

150

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

340

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2134

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2284

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

475

130

Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

300

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

410

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

273

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

249

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

2950

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1500

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

450

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

150

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

800

143

Трансуретрална простатектомия

1000

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1200

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

774

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2500

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

500

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2600

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1160

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

612

151

Реконструктивни операции в урологията

1000

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

450

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1000

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2300

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

942

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

500

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

700

160

Нерадикално отстраняване на матката

1024

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

1055

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

711

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

277

164

Корекция на тазова /перинеална/ статика и/или на незадържане на урината при жената

806

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушерогинекологичен произход

408

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

605

169

Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок

1109

170

Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6800

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2700

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

2900

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1621

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1621

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2453

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

2600

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

939

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1000

179

Оперативни процедури върху апендикс

558

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

624

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

426

182

Оперативни процедури при хернии

574

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

601

184

Конвенционална холецистектомия

1127

185

Лапароскопска холецистектомия

880

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2138

187

Оперативни процедури върху черен дроб

3000

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1355

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

4500

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

1720

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1000

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

1500

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1200

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

1100

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

200

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2000

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1375

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

714

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

2000

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания

454

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

700

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

3300

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1330

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

384

209

Хирургично лечение при травма на главата

1052

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви /екстракраниална част/ - оперативно лечение

800

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

1819

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

1550

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

450

217

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

2050

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1257

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1000

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

1326

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

460

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

660

224

Септични /бактериални/ артрити и остеомиелити при лица под 18 години

1200

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1000

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

705

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

863

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

420

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

300

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

714

231

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

803

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

350

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури /измръзване/

400

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

883

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии.

570

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

360

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

360

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

400

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

330

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

353

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

595

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

353

262

Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система

482

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

330

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

100

 

 

СПИСЪК НА АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО „МБАЛ-ШУМЕН„ АД РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК/ РЗОК-ШУМЕН ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2016 Г.

№ на АПР 

ДОГОВОРЕНИ АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

ЦЕНИ

 в лв.

1

Хрониохемодиализа

144

3

Перитонеална диализа без апарат

93

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91

18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

250

19

Оперативно отстраняване на катаракта

360

20

Хирургично лечение на глаукома

390

21

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150

22

Малки оперативни процедури на раменния пояс и горния крайник

193

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256

24

Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

144

26

Амбулаторни хирургични процедури

85

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

24

 

СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО „МБАЛ-ШУМЕН„ АД РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК/ РЗОК-ШУМЕН ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2016 Г.

№ на КПР 

ДОГОВОРЕНИ КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ЦЕНИ

 в лв.

1

Диализно лечение при остри състояния

144

3

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

426

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155