СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО „МБАЛ-ШУМЕН„ АД РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОКРЗОК-ШУМЕН ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2020 Г.

по ред

КП №

Договорени клинични пътеки

Цена в лв.

1

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

484

2

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск – без диагностични процедури с кодове **75.1, **75.33 и **75.35

800

3

003

Оперативни процедури за задържане на бременност+

210

4

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

236

5

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. седмица

340

6

005

Раждане

940

7

006

Грижи за здраво новородено дете

286

8

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

960

9

008

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1440

10

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

1178

11

010

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грема, втора степен на тежест

1560

12

011

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

4320

13

013

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2400

14

014

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

4160

15

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, за новородени над 1200 грама

4290

16

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, за новородени над 1200 грама

7670

17

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

452

18

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2750

19

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

619

20

030.2

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години

1759

21

031.2

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 години

6264

22

032.2

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години

706

23

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

479

24

034

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

840

25

035

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детската възраст

972

26

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбемболизъм без фибринолитик

778

27

037

Диаогностика и лечение на белодробен тромбемболизъм с фибринолитик

2944

28

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

678

29

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

677

30

040.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст

606

31

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст

780

32

041.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

440

33

041.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

600

34

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

934

35

043

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

358

36

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

760

37

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

1679

38

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

935

39

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

742

40

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

782

41

050.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

938

42

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2526

43

052.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

1337

44

052.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години

1604

45

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

1432

46

053.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години

1718

47

054.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен-Баре/ при лица над 18 години

7834

48

054.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен-Баре/ при лица под 18 години

9401

49

055.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична димиелинизираща полиневропатия /Гилен-Баре/ на апаратна вентилация при лица над 18 години

10000

50

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви /ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

551

51

056.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви /ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

663

52

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

2108

53

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

2530

54

058.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детската възраст при лица над 18 години

754

55

058.2

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детската възраст при лица под 18 години

906

56

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон /ЛАС/

655

57

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък, за ЗОЛ над 18 години

612

58

061

Диагностика и лечение на мултипленна склероза, за ЗОЛ над 18 години

770

59

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

490

60

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

720

61

063.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

864

62

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

578

63

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

911

64

065.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

7551

65

065.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години

9061

66

066.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

8660

67

066.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

10392

68

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

248

69

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години

400

70

068.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години

480

71

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години

636

72

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години

1490

73

071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години

430

74

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години

714

75

073.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система /ХБС/, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години

1700

76

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години

920

77

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания /цирроза при лица над 18 години

1378

78

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години

760

79

078.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

779

80

084.1

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години

610

81

084.2

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години

700

82

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

990

83

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

1386

84

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

460

85

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

552

86

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

500

87

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

750

88

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обмени ставни заболявания

530

89

092

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

770

90

093

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

511

91

094

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

550

92

096

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

462

93

097

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми /на вторичен и третичен сифилис/ с кристален пеницилин

280

94

098

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

790

95

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

721

96

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е, без код по МКБ-10 В 15.0

1431

97

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D, без кодове по МКБ-10 В16.0 и В 16.2

1665

98

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции, без кодове по МКБ-10 А 35, А 82.0 и А 82.1

600

99

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения

618

100

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1560

101

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

574

102

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

688

103

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

870

104

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

2769

105

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

378

106

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

200

107

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

427

108

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2392

109

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2800

110

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност, за код на диагноза I 80.2 и I 82.1 за ЗОЛ над 18 години

544

111

130

Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

330

112

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност, без процедура с код * 11.79

584

113

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

280

114

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

256

115

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

2950

116

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1500

117

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650

118

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

486

119

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

159

120

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

191

121

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1060

122

143

Трансуретрална простатектомия

1160

123

144

Отворени оперативни процедури при доброкачественна хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1220

124

145

Ендоскопски процедури при обструкция на горните пикочни пътища

792

125

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2680

126

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

636

127

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2720

128

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1228

130

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

695

131

151

Реконструктивни операции в урологията

1156

132

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

544

133

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1090

134

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2516

135

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1040

136

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

562

137

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

1200

138

160

Нерадикално отстраняване на матката

1100

139

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

1382

140

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

830

141

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

354

142

164

Корекции на тазова /перинеална/ статика и/или на незадържане на урината при жената

862

143

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушерогинекологичен произход

494

144

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

800

145

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1888

146

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални увреждания, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

8558

147

171

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3220

148

172

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

5057

149

173

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2062

150

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

2990

151

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2936

152

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

4110

153

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1199

154

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1890

155

179

Оперативни процедури върху апендикс

728

156

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

710

157

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

530

158

182

Оперативни процедури при хернии

710

159

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

790

160

184

Конвенционална холецистектомия

1240

161

185

Лапароскопска холецистектомия

1010

162

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2480

163

187

Оперативни процедури върху черен дроб, за процедура с код *50.61

3560

164

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1659

165

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност, за процедура с код 52.22

4950

166

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

1820

167

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1180

168

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години с кодове 41.43 и 41.5

1560

169

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1230

170

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 М0-1, без кодове 92.21 и 92.29

1600

171

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

336

172

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2398

173

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1698

174

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

750

175

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани, за ЗОЛ над 18 г.

2200

176

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

618

177

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

305

178

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

879

179

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

3880

180

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1552

181

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

415

182

209

Хирургично лечение при травма на главата

1111

183

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви /екстракраниална част/ - оперативно лечение, за кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29

830

184

211.1

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

2950

185

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

1950

186

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

1755

187

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

635

188

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник, за процедури с кодове по МКБ-9 КМ 78.59, 79.25, 79.29, 79.35, 79.36, 79.55, 79.86, 79.87, 81.40, 81.42, 81.43

2200

189

218

Оперативни процедури с аллопластика на тазобедрена и колянна става

1315

190

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1048

191

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

1438

192

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник, без кодове *86.61, *86.66, *86.93

494

193

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

720

194

224

Септични /бактериални/ артрити и остеомиелити при лица под 18 години

2460

195

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1240

196

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност,за процедури с кодове *21.84, *21.85, 21.87, *21.89, *25.2, *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29, *38.82, *39.31, 40.3, 86.4, *86.63

822

197

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

863

198

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

545

199

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

336

200

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област, за процедури с кодове *18.21, *18.5, *18.6, *27.69, *27.73, *27.79, *86.81 и *86.89

1170

201

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

560

202

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури /измръзване/

560

203

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване, за процедури с кодове *08.61, 08.62, 08.70, 18.72, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 86.4, 86.60, 86.63, 86.70, 86.71, 86.74, 86.91, 21.89

950

204

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години, без кодове 99.71, 99.72, 99.73, 99.74

621

205

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

56

206

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечна интервенция

56

207

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

84

208

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

46

209

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

46

210

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

72

211

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

430

212

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

523

213

263

Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система

336

214

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

336

215

266

Речева рехабилитация след ларингектомия, за ЗОЛ над 18 години

292

216

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

126

СПИСЪК НА АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО

„МБАЛ-ШУМЕН„ АД РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК/РЗОК-ШУМЕН

ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2020 Г.

№ на АПР 

ДОГОВОРЕНИ АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

ЦЕНИ

 в лв.

1.1

Хрониохемодиализа

170

3

Перитонеална диализа без апарат

93

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91

16

Лечение на тежко протичащи форми на псориазис

32

17

Диагностика и лечение на еритродермии

26

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

250

19

Оперативно отстраняване на катаракта

380

20

Хирургично лечение на глаукома

400

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150

22

Малки оперативни процедури на раменния пояс и горния крайник

193

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256

24

Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

144

26

Амбулаторни хирургични процедури

90

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100

31

Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система

50

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт, за ЗОЛ над 18 години

120

39

Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит

150

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с   тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии, за ЗОЛ над 18 години

90

44

Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата

500

 

Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека

 

СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО

„МБАЛ-ШУМЕН„ АД РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК/РЗОК-ШУМЕН

ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2020 Г.


№ на КПР 

ДОГОВОРЕНИ КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ЦЕНИ

 в лв.

1

Диализно лечение при остри състояния

170

3.1

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

720

3.2

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

426

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155