Информация


Сайтът е в процес на обновяване. Моля да ни извините за възможни неточности в него.

Конкурс за заемане на длъжности


КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

”Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД

гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”63; тел.:054/ 855 755 тел./факс 054/ 800 751 e-mail: mbal-shumen(at)ro-ni(dot)net

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

Прочетете още