Болнична аптека

 

Управител: Маг.фарм. Татяна Петрова

 

 

 

Добре дошли на страницата на болнична аптека при “МБАЛ – гр. Шумен” АД.
Болнична аптека е разположена в отделна самостоятелна сграда. Разполага с всички необходими помещения по изискванията съгласно Наредба № 8 от 23.06.2000 г.

 

Медицински екип:

 • Пом.фарм. Нели Райкова
 • Пом.фарм. Любица Банкова
 • Пом. фарм. Славка Блъскова
 • Пом.фарм. Емилия Василева
 • Опер.на компютър Анушка Апостолова
 • Сан. Милена Кодева
 • Сан. Анелия Ставрева
 • Сан. Еленка Атанасова
 • Сан.Йорданка Стоянова
 • Сан.Ивелина Панчева

Наркотичните лекарства се съхраняват в отделен склад в метална каса със секретно/кодово заключване. Аптеката е обезпечена с необходимото материално оборудване, охранителна система и е осигурена с цялата гама необходима апаратура. Разполага с 2 компютъра и принтер.

Разработена е тематична програма за повишаване на квалификацията на работа в аптека /ежегодно/.
Аптеката разполага с всичката необходима литература /Инфофарма, Фармако-терапевтичен справочник, Фармакопея и др./.
Осъществяват се ползотворни контакти с представители от различни фирми – производители на лекарства, получават се проспекти и информация за новостите във фармакологията.

Ръководителят участва:

 • в отделенчески колегиуми за представяне на нови лекарствени средства;
 • в комисия по лекарствена политика и антибиотична.политика;
 • в изработването на есенциалната листа на болницата.

Аптеката е заведение със здравеопазни функции, в което се извършват дейности по снабдяване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на информация и консултация, отпускане по лекарско предписание разрешените за употреба в страната лекарствени средства за профилактика, диагностика и лечение и други продукти и предмети за опазване и подобряване на здравето. Обслужва всички отделения в “МБАЛ-гр.Шумен” АД, както и ОДКВЗС /Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар/, ОДПФЗС /Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар/ и “Медицински център–МБАЛ – Шумен” ЕООД.
Приготвят се стерилни и дезинфекционни разтвори, дестилирана вода и екстемпорални лекарствени форми.
Осигуряват се всички лекарства безотказно за личния комфорт на нашите пациенти.