Спешно отделение

 

Началник отделение: д-р Петко Загорчев, Магистър по здравен мениджмънт и допълнителна квалификация по Хомеопатия

 

 

 

 

 

Медицински екип:

Лекари:

  • д-р Валентин Петров Тодоров специалност „Урология”
  • д-р Мирослав Георгиев Петров специалност „Вътрешни болести”
  • Старша медицинска сестра: Шенай Салиева Хасан - магистър Управление здравни грижи

Персонал:

  • Медицински сестри 17 бр.
  • Акушерки – 2 бр.
  • Санитари – 10 бр.

Отделението е разположено на партерния етаж в главния корпус на болницата с непосредствен достъп на транспортни средства и възможности за комуникация с болничните диагностични и лечебни структури.

 

Спешно отделение разполага с противошокова зала, залаза диагностично уточняване и ортопедо-травматологични обработки, манипулационна, изолатор за пациенти с инфекциозни заболявания. Противошокова зала е оборудвана с всичко необходимо за реанимацията на – 6 броя противошокови легла, 6 монитора за следене на основни жизнени показатели, 2 дефирилатора, 10 перфузора, централна кислородна и аспирационна вентилация

Основните дейности на спешно отделение са свързани с оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешен прием. Екипът на спешно отделение осигурява денонощен прием на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Осъществяване на първичен преглед, изследвания, първична обработка и лечение, консултация със специалист при нужда и регистрация на всички пациенти, потърсили спешна медицинска помощ в болницата. При наличие на показания за спешна операционна намеса се извършва предоператива подготовка на пациентита.

Фотогалерия спешно отделение