Второ хирургично отделение

Н-к отделение: Д-р Огнян Илиев Обретенов Обща хирургия и Детска хирургия

 

 

 

 

 

 

 Медицински екип

Лекари:

 • Д-р Мадлен Георгиева Антонова – Старши лекар, хирургия –Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Валентин Тодоров Семков – Хирургия, гръдна хирургия, Сертификат Лапароскопска хирургия; Сертификат Образна диагностика
 • Д-р Чавдар Илиев Кръстев – Хирургия, неврохирургия
 • Д-р Стефан Митев Стоянов – Неврохирургия
 • Д-р Йордан Стефанов Машев – Хирургия. Сертификат Горна и долна ендоскопия – диагностична и терапевтична; Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Христо Гугев Христов – Хирургия; Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Иван Георгиев Попов – Хирургия

Старша медицинска сестра:

 • Гълъбина Славова Славова -магистър „Управление здравни грижи”

Медицински сестри – 13 броя

Санитари – 7 броя

Още...

Първо хирургично отделение

Smal Marchev

Н-к отделение: д-р Христо Добрев Марчев-хирургия, колопроктология, сертификат по миниинвазивна хирургия

 

 

 

 Медицински екип

 • Д-р Христо Марчев –нач. Отделение - хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Бисер Митев- старши лекар-хирургия,онкология,сертификат Лапароскопска хирургия,сертификат за ултразвукови изследвания
 • Д-р Христо Узунов-хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Таня Пешлеевска-хирургия,здравен мениджмънт,сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Теодор Граматиков- хирургия,детска хирургия
 • Д-р Ивелин Люцканов- хирургия
 • Д-р Йордан Йорданов- хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия,сертификат горна и долна ендоскопия-диагностична и оперативна
 • Вр. И.Д. Старша мед.сестра-Даниела Пенева-магистър „Обществено здравеопазване”
 • Мед.сестри 10
 • Санитари     6
 • Техн.секретар 1

Основни медицински дейности

Спешна хирургична помощ – целият спектър от хирургични намеси в корема

Още...

Второ вътрешно отделение

 

Началник отделение Д-р Петкана Петрова – специалист вътрешни болести и кардиоревматология, магистър по здравен мениджмънт.

контакти – 855- 755 / вътр. 321, вътр. 320/

 

 

 

 

Второ вътрешно отделение е основно отделение в структурата на “ MБAЛ-Шумен “ АД, профилирано за лечение на болни със сърдечносъдови и хематологични заболявания. Съществува от 1963 година и е съхранило традиции, знания и умения на три поколения лекари специалисти по вътрешни болести и кардиология.

Отделението е база за специализация по кардиология , вътрешни болести и здравни грижи. Осигурява денонощна консултативна помощ за болницата и региона , осъществява експертна, учебна и изследователска дейност , извършва клинични проучвания.

Още...

Акушеро-гинекологично отделение

 

Началник на АГО: Д-р Ивайло Балабанов – специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация:, ултразвукова диагностика в АГ, колпоскопия, гинекологична лапароскопия, хистероскопия, онкогинекология.

 

 

 

 

 

 

Уважаеми посетители,

добре дошли на страницата на Акушеро-гинекологично отделение!

Акушеро-гинекологично отделение е единствено в област Шумен, осигуряващо денонощна болнична и консултативна помощ в сферата на акушерството и гинекологията. Включва три функционално свързани сектора: родилен, гинекология и патологична бременност. Мисията на отделението е да осигурява качествена, своевременна и достъпна болнична помощ на гинекологично болните, на бременните с патология на бременността и да осъществява оптимално протичане на раждането и благоприятен изход от него за майката и плода. АГО разполага с екип от високо квалифицирани специалисти акушер-гинеколози и акушерки. Отделението е признато като база за специализация и е от втора степен, съгласно стандарта по акушерство и гинекология. Със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-45/08.03.2012 АГО е акредитирано с оценка „Отличен“ за срок от 5г.

Още...

Детско отделение

Началник Детско отделение – Д-р Галин Колев Чобанов – лекар специалист, по Детски болести.

 

 

 

 

 

Детско отделение е едно от водещите клинични и ефективни отделения на „МБАЛ-Шумен”АД. Основано е през 1934г. и е един от първите стационари за деца в България. Разполага със самостоятелна сграда, голяма разгърната площ на болничните стаи, възможности за изолации и предпазване от вътреболнични инфекции. Притежава съвременна диагностична и лечебна апаратура. Отговоря на изискванията за второ ниво на компетентност съгласно критериите, заложени в медицинския стандарт по „Педиатрия”.

Медицински екип:

Лекари

 •  Д-р Румяна Велчева Цанкова     - лекар специалист, по Детски болести и детска ревмокардиология.
 •  Д-р Силвия Петрова Димитрова – лекар специалист , по Детски болести .
 •  Д-р Миглена Колева Стоянова   - лекар специалист, по Детски болести.
 •  Д-р Ксения Славчева Николова   - лекар специалист, по Детски болести.
 •  Д-р Елеонора Петрова Димитрова – лекар специалист , по Детски болести.
 •  Д-р Милена Александрова Ковачева – лекар специалист, по Детски болести.
 •  Д-р Гинка Александрова Иванова-Георгиева – лекар специалист, по Детски болести.
Още...

Инфекциозно отделение

 

Началник Инфекциозно отделение: Д-р Албена Христова Паскалева-Костова

 

 

 

 

 

 Медицински екип

 • Д-р Албена Христова Паскалева-Костова
 • Д-р Валя Кунева Стойчева - Старши лекар
 • Д-р Ася Петрова Атанасова – лекар
 • Старша медицинска сестра: Миглена Илиева Чобанова
 • Медицински сестри: 8 бр.
 • Санитари: - 6 бр.

Дейност

 • ІІ ниво на компетентност по специалността „Инфекциозни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести“.
 • Основна дейност е изолация, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания, които не се лекуват в амбулаторни условия или чието доболнично лечение не е дало резултат. Отделението е базирано в Терапевтичен блок. Разполага с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата.Това включва:
  • диагностика и лечение на остри вирусни хепатити- А,В,С,Д,Е, EBV, CMV;
  • диагностика и лечение на кърлежово-преносими заболявания- Марсилска треска, Лаймска болест, и др.;
  • диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески;
  • диагностика и лечение на невроинфекции  ;
  • диагностика и лечение на болести, протичащи с диариен синдром ;
  • капкови инфекции, протичащи тежко или с усложнения- грип, варицела, морбили и др..
 • Към отделението функционира  кабинет, в който се извършва:
  • консултативни прегледи- болни от други структури, ОПЛ, спешно отделение
  • функционира като кабинет за противобясна ваксинация
Още...

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

н-к отделение: Д-р Севдалина Стойкова
Завършила Медицински Университет гр.Варна 1980 г.Специалности –Детски болести, Неонатология

 

 

 

Медицински екип

Лекари

 • Д-р Севдалина Стойкова Делчева – началник отделение, Специалист Детски болести и Неонатология, Магистър Здравен мениджмънт
 • Д-р Събинка Баева Граматикова – стапрши лекар Специалист Детски болести и Неонатология
 • Д-р Лиляна Маринова Куздова – лекар, Специалист Детски болести
 • Д-р Павлинка Пенчева Петрова – лекар Специалист Детски болести
 • Д-р Виолета Тодорова Колева – лекар, Специалист Детски болести
 • Д-р Анета Калева Калева– Специалист Детски болести

Медицински специалисти

 • Тодорка Валентинова Тодорова – старша медицинска сестра Магистър „ Управление на Здравните грижи”
 • медицински сестри: 17
 • санитари: 3
 • технически изпълнител: 1

 Дейност

Неонатологично отделение е единствено на териториторията на област Шумен осъществяващо рутинни грижи за здрави новородени и интензивно лечение на рискови новородени. Съгласно медицинския стандарт по неонатология е II ниво на компетентност. Намира се на третия етаж в Хирургическия блок. Разполага с 30 легла от които 5 интензивни. Основни дейности на отделението са:

Още...

ОАИЛ

Н-к отделение: Д-р Румяна Бонева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение; Магистър по здравен мениджмънт; допълнителна квалификация по Хомеопатия


 

 

 

 

 

Медицински екип

13 лекари всички със специалност „Анестезиология и интензивно лечение”

 • д-р Румяна Бонева: Началник на отделение; Анестезиология и интензивно лечение; Магистър по здравен мениджмънт; допълнителна квалификация по Хомеопатия
 • д-р Геновева Белчева, Старши лекар
 • д-р Пламен Николов
 • д-р Росица Цветкова
 • д-р Димитър Димитров
 • д-р Валентин Демиров
 • д-р Светлозара Моканова
 • д-р Милко Хараланов
 • д-р Людмила Георгиева
 • д-р Дошо Петков

 

Старша медицинска сестра –Светла Миндова, Магистър по управление на здравните грижи,

медицински сестри: 20

санитари: 11

технически изпълнител 1

Още...

Операционен блок

 

Началник отделение: д-р Недко Пламенов Тодоров

 

 

 

 

Добре дошли на страницата на операционен блок. Ако сте приети в отделение с хирургически профил, при нас ще се проведе основният етап от Вашето лечение.

Операционните зали са климатизирани и оборудвани с модерна апартура за обща анестезия, лапароскопски, артроскопска, цистоскопска конфигурации, уреди за високочестотно ултразвуково рязане, подвижни рентгенови устройства и други.

Старша медицинска сестра: Виолета Крумова Благоева

Медицински сестри - 12 бр.

Санитари – 7бр.

Отделение "Уши, нос, гърло"

 

 

H-к отделение: Д-р Красимир Живков Бозов - оториноларингология

 

 

 

 

За отделението

Създадено през 1952 г. УНГ отделение при “МБАЛ – Шумен” е сред първите ОРЛ отделения изградени в България. От 2000 год. отделението функционира в нова осъвременена база - 11 ет. на Хирургическия блок. Благодарение всеотдайните усилия на целия персонал, подържането на високо качество на лечебно-диагностичната дейност и стремежът към въвеждане на най-съвременни методи на диагностика и лечение и днес то е сред водещите за страната. От 2014 година УНГ отделение при “МБАЛ – Шумен” е с най-високо III-то ниво на компетентност съобразно утвърдените медицински стандарти.

Още...

Отделение за физикална и рехабилитационна медицина

Markova

Началник отделение: д-р Светлана Маркова Иванова-  с призната специалност Физикална и рехабилитационна медицина, мануална терапия, лазертерапия и лазерпунктура

 

 

 

 

 

 

Физиотерапията в нашия град води началото си от 1929г. През 1952г. вече е обособена в Отделение по физиотерапия и рехабилитация с оскъдна електротерапевтична апаратура. На следващата година започва извършването на парафинови процедури, а през 1960г. се разкрива кабинет по лечебна физкултура. От тогава до наши дни стремежът е да не се изостава от съвременните тенденции в рехабилитацията, въпреки сложната икономическа ситуация.

Персонал:

Лекари:

 • д-р Светлана Маркова Иванова- началник отделение с призната специалност Физикална и рехабилитационна медицина, мануална терапия, лазертерапия и лазерпунктура
 • д-р Нели Здравкова Кирилова-призната специалност Физикална и рехабилитационна медицина
 • д-р Светослав Сидеров Стратиев-лекар
 • Вр. И.Д. Старши рехабилитатор: Ангелина Герова

В отделението работят рехабилитатори, медицински сестри, масажист, болногледачи и санитари.

Още...

Отделение по кожни и венерически болести

Началник отделение: Д-р Мариела Обретенова - Специалност Кожни и венерически болести

 

 

 

 

 

 

Медицински екип

Лекари

 • Д-р Мариела Обретенова-дермато-венеролог
 • Д-р Анели Султанова-дермато-венеролог

Сестри

 • Ст. м.с. Венетка Илиева Никова- магистратура „Управление здравни грижи”;
 • Медицински специалисти-4 медицински сестри.

Апаратура

Още...

Отделение по нервни болести

Н-к отделение: д-р Ивайло Петров - Магистър по здравен мениджмънт и допълнителна квалификация по невросонология
сл. тел. 800 741 вътр. 588 GSM 0888/ 332 005

 

 

 

 

 

 Добре дошли на страницата на Отделението по нервни болести!

   Неврологично отделение е основно отделение в структурата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД и е единственото болнично отделение на територията на Община Шумен. Отделението разполага с 30 легла: 7 легла за лечение на остри мозъчни инсулти, 14 легла за лечение на други спешни неврологични заболявания и 9 легла за планов прием при заболявания на периферната нервна система.

     Отделението работи в денонощен режим на работа - 365 дни в годината / 7 дни в седмицата / 24часа в денонощието!

   Нашите ръководни принципи за работа са - Отговорност. Компетентност. Дискретност. Безопасност. Колегиалност.

   Отделението има акредитационна оценка Отличен за 5 години

Още...

Отделение по ортопедия и травматология

 

н-к отделение: Д-р Милан Георгиев Пеев - специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави.

 

 

 

 

 

Медицинцки екип

Лекари:

 • д-р Милан Георгиев Пеев – началник отделение, специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави.
 • д-р Алексей Петков Моканов – старши лекар, специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за:
 • ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави
 • ултразвукова диагностика на ОДА(профилактика на деца за вродена луксация на тазобедрена става)
 • д-р Веселин Койнов Койнов - специалист ортопед-травматолог
 • д-р Валентин Димитров Димитров - специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за:
  • ендопротезиране на тазобедрени и коленни ставиартроскопии на коленни стави
  • ултразвукова диагностика на ОДА(профилактика на деца за вродена луксация на тазобедрени стави)
 • д-р Красимир Александров Иванов - магистър „Здравен мениджмънт”, специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за артроскопия на коленни стави
 • д-р Милен Димитров Димитров - специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави
 • д-р Янаки Янакиев Янакиев - специалист ортопед-травматолог

Медицински сестри:

Още...

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

 Началник отделение: д-р Стоян Тотев Тодоров - Ревматолог

 

 

 

Медицински екип

 Лекари:

 • д-р Стоян Тотев Тодоров – нач.отделение – Ревматолог
 • д-р Иванка Николова Кръстева – лекар- Медицинска радиология

 Ст.мед.сестра: Петя Тодорова Петкова – Магистър „Управление       здравни грижи”

 В отделението работят 5 медицински сестри и 2 санитари.

 СПИСЪК НА АПАРАТУРАТА:

Още...

Отделение по урология

 

Началник отделение: Д-р Стоян Атанасов Домусчиев

 

 

 

 

 

 

 

 Урологично отделение е самостоятелно звено на МБАЛ ”Шумен” АД основано през 1961г. От 2012г. е разположено в западното крило на 8-я етаж в Хирургическия блок.

Тук Ви очаква високо квалифициран медицински персонал, добро и вежливо облужване.

СТРУКТУРА:

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Ехографски кабинет
 • Стационар с 10 легла, 6 болнични стаи със собствен санитарен възел
 • Асептична и септична превързочна
 • Цистоскопна зала
 • Самостоятелна операционна зала
Още...

Очно отделение

 

Началник очно отделение: д-р Маргарита Мартинова – Габровска - началник отделение, магистър по здравен мениджмънт и допълнителна квалификация – хирургия на катаракта, пластични операции на клепачи, хирургия при страбизъм, ехография на око

 

 

 

Добре дошли на страницата на очно отделение!

 . . . Какво става? Проблем с компютъра Ви? А може би – проблемът е във Вашето зрение? Тогава… Искате перфектно зрение?
Добре дошли в Очно отделение

Очно отделение е единствено болнично отделение на територията на област Шумен за офталмологична помощ и част от структурата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД .

Отделението е създадено през 1949г. – отделение, пазещо традициите на висока професионална подготовка, адекватно поведение в лечението, лоялност към пациентите, отлично болногледане. Разполагаме с обновена материална база, разположена на 11-ия етаж на хирургическия блок – 10 легла, напълно оборудван приемно-диагностичен кабинет, съвременна апаратура за високоспециализирани очни интервенции.

Още...

Първо вътрешно отделение

 

Началник Отделение:  Д-р Николай Бъчваров – специалист вътрешни болести.

 

 

 

 

 

 Първо вътрешно отделение се намира на територията на хирургическия блок на „МБАЛ – Шумен” – АД - етаж V.

Отделението разболага с 35 легла, функционален сектор за горна и долна ендоскопия, бронхоскопии.

Медицински екип.

 • Д-р Николай Бъчваров – специалист вътрешни болести.
 • Д-р Георги Иванов – Старши ординатор, специалист гастроентерология.
 • Д-р. Венцислав Вълчанов - специалист пневмофтизиатрия.
 • Д-р Мариана Михайлова – специалист нефрология
 • Д-р Албена Младенова - специалист вътрешни болести
 • Д-р.Нюлюфер Шентатар – лекар
Още...