Хирургично отделение

Началник на отделение: Д-р Валентин Тодоров Семков –Специалист Хирург, гръдна хирургия, Сертификат Лапароскопска хирургия; Сертификат Образна диагностика

 

 

 

 

 

 

Медицински екип

Лекари:

 • Д-р Йордан Йорданов- Старши лекар - хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия,сертификат горна и долна ендоскопия-диагностична и оперативна
 • Д-р Бисер Митев- хирургия,онкология,сертификат Лапароскопска хирургия,сертификат за ултразвукови изследвания
 • Д-р Иван Георгиев Попов – Хирургия
 • Д-р Ивелин Люцканов- хирургия
 • Д-р Йордан Стефанов Машев – Хирургия. Сертификат Горна и долна ендоскопия – диагностична и терапевтична; Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Мадлен Георгиева Антонова – хирургия – Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Стефан Митев Стоянов – Неврохирургия
 • Д-р Таня Пешлеевска-хирургия, здравен мениджмънт, сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Огнян Обретенов- хирургия, детска хирургия
 • Д-р Чавдар Илиев Кръстев – Хирургия, неврохирургия
 • Д-р Христо Гугев Христов – Хирургия; Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Христо Узунов-хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия

Старшата медицинска сестра - Милена Банушева е магистър здравни грижи.

Медицински сестри – 16 броя

Санитари – 13 броя

Технически секретари - 2

 

Медицинска апаратура

Хирургично отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура и техника като някоя от тях е единствена за целия регион:

 • Доплер за сонографски изследвания;
 • Лазер тип 405 за лечение на хронични и атонични рани;
 • Апаратура за лапароскопска хирургия (безкръвни операции);
 • Мултиенергиен ултразвуков генератор, съчетан с биполярна технология;

Основни медицински дейности

 • Диагностика и лечение на широк спектър от хирургични заболявания в областта на коремната, гръдната, детската и неврохирургия.
 • Спешна хирургична помощ– широк спектър от хирургични намеси в областта на коремната, гръдната, детската и неврохирургична помощ.

Планови оперативни намеси :

 • Неврохирургия
  • Краниопластики
  • Краниотомии при хронични хематоми и абсцеси;
 • Гръдна хирургия
  • Белодробна ехинококоза
  • Дисеминирани белодробни заболявания
  • Плеврални изливи
  • Плеврален емпием
  • Патология на гръдната стена;
  • Хернии на диафрагмата;
  • Заболявания на хранопровода
 • Детска хирургия
  • Хернии;
  • Варикоцеле
  • Крипторхизъм
  • Хидроцеле
  • Ту формации
  • Вродена пилорна стеноза
 • Коремна хирургия
  • Заболявания на коремната стена-Лечение на първични,рецидивни и многократно рецидивни хернии на предната коремна стена, лапароскопски херниотомии на предна коремна стена, лапароскопска херниотомиа на диафрагмални и хиатални хернии, лапароскопски апендектомии
  • Заболявания на стомаха-Проксимално селективни, селективни и трункусни ваготомии с дренажни операции при лечение на дуоденална язва,неповлияваща се от консервативна терапия;Стомашни резекции, антректомии при лечение на усложнена язвена болест – стеноза, пенетрация;Субтотални резекции и гастректомии
  • Блокови резекции при карцином на стомаха IV ст. и при гастроколични фистули
  • Гастротомии при корозивни изгаряния
 • Заболявания на хранопровода
  • Пилоротомии, комбинирани с различни методи на фундупликация, при ахалазия;
  • Торек” при перфорации на хранопровода,усложнени с медиастинити, езофаго- бронхиални и трахеални фистули;
  • Парциални резекции на дивертикули
 • Заболявания на диафрагмата
  • Авто и алопластики на диафрагмални хернии;
  • Автопластики комбинирани с различни методи на фундопликация при хиатални хернии.
 • Заболявания на жлъчно-чернодробната система
  • Конвенционални и лапароскопски холецистектомии при холелитиаза;
  • Папилосфинктеротомии;
  • Вътрешни деривации при панкреатични кисти
  • Ехинококектомия при единична и множествена ехинококоза
  • Байпаси при пациенти с иктерично-обтурационен синдром
  • Панкреато-дуоденални резекции при злокачествени заболявания
  • Вътрешни деривации при панкреатични кисти
  • Атипична чернодробна резекция
 • Заболявания на дебелото черво и ректума
  • Ампутации при карцином на ректума
  • Хемиколектомии
  • Проктоколектомии при дифузна полипоза на ХУКК
  • Предни и ултраниски резекции при ниска локализация
  • Хемороидектомии по Милиган – Морган при хемороидална болест III – IV ст.
  • Колопластики, сфинктеропластики, грацилис пластики
  • Абдоминални и перинеални пластики при пролапс на ануса и ректума
  • Инцизии, ексцизии, екстирпации при гнойно-възпалителни промени в сакро-кокцигеалната и аналната област

При хирургичното лечение на злокачествени заболявания на хранопровода, стомаха и дебелото черво – особено внимание отделяме на сфинктерозапазващите оперативни намеси при дистални ректални карциноми чрез ултраниски предни резекции с механичен съшивател или чрез колоанални анастомози; в хирургията на хранопровода използваме разнообразни техники на гастроколопластика, осигуряващи по-добро качество на живот на пациента след операцията

 • Заболявания на аналната област
  • Инцизии, ексцизии, екстирпации при гнойно- възпалителни промени в сакро-кокцигеалната и аналната област;
  • Абдоминални и перинеални пластики при пролапс на ануса и ректума;
  • Дермоидални кисти
  • Фистули
  • Стриктури и стенози
  • Хемороиди
 • Заболявания на млечната жлеза
  • Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени образувания на мл. Жлеза /с обсъждане в онкологичен комитет/.
  • Органосъхраняващи операции при карцином на мл.жлеза
 • Заболявания на щитовидната жлеза
  • онкологични заболявания с обсъждане в онкологичен комитет
 • Следдипломна квалификация
  • Хирургично отделение е признато за Първа база за специализация на :
   • лекари по хирургични болести
   • медицински сестри