Първо хирургично отделение

Smal Marchev

Н-к отделение: д-р Христо Добрев Марчев-хирургия, колопроктология, сертификат по миниинвазивна хирургия

 

 

 

 Медицински екип

 • Д-р Христо Марчев –нач. Отделение - хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Бисер Митев- старши лекар-хирургия,онкология,сертификат Лапароскопска хирургия,сертификат за ултразвукови изследвания
 • Д-р Христо Узунов-хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Таня Пешлеевска-хирургия,здравен мениджмънт,сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Теодор Граматиков- хирургия,детска хирургия
 • Д-р Ивелин Люцканов- хирургия
 • Д-р Йордан Йорданов- хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия,сертификат горна и долна ендоскопия-диагностична и оперативна
 • Вр. И.Д. Старша мед.сестра-Даниела Пенева-магистър „Обществено здравеопазване”
 • Мед.сестри 10
 • Санитари     6
 • Техн.секретар 1

Основни медицински дейности

Спешна хирургична помощ – целият спектър от хирургични намеси в корема

 Планови оперативни намеси

 • Заболявания на коремната стена
  • Авто- и алопластики при лечение на първични, рецидивни и многократно рецидивни хернии на предната коремна стена и в лумбална област, както и след урологични операции
  • 10 години рутинно използване на протези за всички видове хернии
 • Заболявания на стомаха
  • Проксимално селективни, селективни и трункусни ваготомии с дренажни операции при лечение на дуоденална язва, неповлияваща се от консервативна терапия
  • Стомашни резекции, антректомии при лечение на усложнена язвена болест – стеноза, пенетрация
  • Субтотални резекции и гастректомии при карцином и корозивни изгаряния на стомаха и при тежки форми на хеморагичен гастрит
  • Езофаго-гастропластика при посткорозивни стриктури на хранопровода
  • Блокови резекции при карцином на стомаха IV ст. и при гастроколични фистули
  • Трансторакални ваготомии при лечение на пептичен улкус след стомашна резекция
  • Гастротомии при корозивни изгаряния
 • Заболявания на хранопровода
  • Пилоромиотомии, комбинирани с различни методи на фундопликация, при ахалазия
  • “Торек” при перфорации на хранопровода, усложнени с медиастинити, езофаго-бронхиални и трахеални фистули
  • Парциални резекции на дивертикули
  • Езофаго-колопластика при посткорозивни стриктури
 • Заболявания на диафрагмата
  • Авто- и алопластики при диафрагмални хернии
  • Автопластики, комбинирани с различни методи на фундопликация, при хиатални хернии
 • Заболявания на жлъчно-чернодробната система
  • Конвенционални и лапароскопски холецистектомии при холелитиаза
  • Байпаси при пациенти с иктерично-обтурационен синдром
  • Папилосфинктеротомии
  • Панкреато-дуоденални резекции при злокачествени заболявания
  • Вътрешни деривации при панкреатични кисти
  • Ехинококектомия при единична и множествена ехинококоза
  • Атипична чернодробна резекция
 • Заболявания на дебелото черво и ректума
  • Ампутации при карцином на ректума
  • Предни и ултраниски резекции при ниска локализация
  • Хемиколектомии
  • Проктоколектомии при дифузна полипоза и ХУХК
  • Хемороидектомии по Милиган – Морган при хемороидална болест III – IV ст.
  • Колопластики, сфинктеропластики, грацилис пластики
  • Абдоминални и перинеални пластики при пролапс на ануса и ректума
  • Инцизии, ексцизии, екстирпации при гнойно-възпалителни промени в сакро-кокцигеалната и аналната област
 • Заболявания на млечната жлеза
  • Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени образувания на мл. Жлеза /с обсъждане в онкологичен комитет/.
  • Органосъхраняващи операции при карцином на мл.жлеза
 • Заболявания на щитовидната жлеза
  • онкологични заболявания с обсъждане в онкологичен комитет

ХИРУРГИЧНИ ДЕЙНОСТИ С ДОКАЗАНА В РЕГИОНА И СТРАНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Херниология

Минимално инвазивна хирургия – лапароскопско отстраняване на жлъчния мехур, лапароскопска херниотомия

Хирургично лечение на злокачествени заболявания на хранопровода, стомаха и дебелото черво – особено внимание отделяме на сфинктерозапазващите оперативни намеси при дистални ректални карциноми чрез ултраниски предни резекции с механичен съшивател или чрез колоанални анастомози; в хирургията на хранопровода използваме разнообразни техники на гастроколопластика, осигуряващи по-добро качество на живот на пациента след операцията

Панкреато-дуоденални резекции при злокачествени заболявания на задстомашната жлеза