Второ хирургично отделение

Н-к отделение: Д-р Огнян Илиев Обретенов Обща хирургия и Детска хирургия

 

 

 

 

 

 

 Медицински екип

Лекари:

 • Д-р Мадлен Георгиева Антонова – Старши лекар, хирургия –Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Валентин Тодоров Семков – Хирургия, гръдна хирургия, Сертификат Лапароскопска хирургия; Сертификат Образна диагностика
 • Д-р Чавдар Илиев Кръстев – Хирургия, неврохирургия
 • Д-р Стефан Митев Стоянов – Неврохирургия
 • Д-р Йордан Стефанов Машев – Хирургия. Сертификат Горна и долна ендоскопия – диагностична и терапевтична; Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Христо Гугев Христов – Хирургия; Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Иван Георгиев Попов – Хирургия

Старша медицинска сестра:

 • Гълъбина Славова Славова -магистър „Управление здравни грижи”

Медицински сестри – 13 броя

Санитари – 7 броя

 

Медицинска апаратура

Второ хирургично отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура и техника като някоя от тях е единствена за целия регион:

 • неврохирургичен набор и микроскоп за неврохирургични операции;
 • доплер за сонографски изследвания;
 • хирургичен набор за козметично-възстановителна хирургия;
 • лазер тип 405 за лечение на хронични и атонични рани;
 • сет за лапароскопска хирургия на фирма Джонсън и Джонсън
 • мултиенергиен ултразвуков генератор, съчетан с биполярна технология на фирма Джонсън и Джонсън
 • специализиран инструментариум за гръдна хирургия ;
 • централна инсталация за кислород , вакуум и райски газ и др.

Основни медицински дейности

 • Диагностика и лечение на целият спектър от хирургични заболявания в областта на коремната,гръдната, детската и неврохирургия.
 • Спешна хирургична помощ– целият спектър от хирургични намеси в областта на коремната, гръдната , детската и неврохирургична помощ.
 • Планови оперативни намеси :
  • Неврохирургия
  • Краниопластики
  • Краниотомии при хронични хематоми и абсцеси;
 • Гръдна хирургия
  • Белодробна ехинококоза
  • Дисеминирани белодробни заболявания
  • Плеврални изливи
  • Плеврален емпием
  • Патология на гръдната стена;
  • Хернии на диафрагмата;
  • Заболявания на хранопровода
 • Детска хирургия
  • Хернии;
  • Варикоцеле
  • Крипторхизъм
  • Хидроцеле
  • Ту формации
  • Вродена пилорна стеноза
  • Пролапс на ануса и ректума , др
 • Коремна хирургия
  • Заболявания на коремната стена-Лечение на първични,рецидивни и многократно рецидивни хернии на предната коремна стена
  • Заболявания на стомаха-Проксимално селективни, селективни и трункусни ваготомии с дренажни операции при лечение на дуоденална язва,неповлияваща се от консервативна терапия;Стомашни резекции, антректомии при лечение на усложнена язвена болест – стеноза, пенетрация;Субтотални резекции и гастректомии
 • Заболявания на хранопровода
  • Пилоротомии, комбинирани с различни методи на фундупликация, при ахалазия;
  • „Торек” при перфорации на хранопровода,усложнени с медиастинити, езофаго- бронхиални и трахеални фистули;
  • Парциални резекции на дивертикули
 • Заболявания на диафрагмата
  • Авто и алопластики на диафрагмални хернии;
  • Автопластики комбинирани с различни методи на фундопликация при хиатални хернии.
 • Заболявания на жлъчно-чернодробната система
  • Конвенционални и лапароскопски холецистектомии при холелитиаза;
  • Папилосфинктеротомии;
  • Вътрешни деривации при панкреатични кисти
  • Ехинококектомия при единична и множествена ехинококоза
 • Заболявания на дебелото черво и ректума
  • Ампутации при карцином на ректума
  • Хемиколектомии
  • Проктоколектомии при дифузна полипоза на ХУКК
 • Заболявания на аналната област
  • Инцизии, ексцизии, екстирпации при гнойно- възпалителни промени в сакро-кокцигеалната и аналната област;
  • Абдоминални и перинеални пластики при пролапс на ануса и ректума;
  • Дермоидални кисти
  • Фистули
  • Стриктури и стенози
  • Хемороиди
 • Хирургични дейности с доказана в региона и страната ефективност
  • Херниология
  • Минималноинвазивна хирургия:
  • лапароскопско отстраняване на жл. мехур,
  • лапароскопски херниотомии на предна коремна стена
  • лапароскопска херниотомиа на диафрагмални и хиатални хернии
  • лапароскопски апендектомии
 • Консултативна дейност:
  • в рамките на МБАЛ в пълен обем се осъществяват поисканите консултации в останалите отделения – по клинични пътеки и извън тях
  • извън МБАЛ – консултации поисканите от други здравни заведения
 • Експертна дейност
  • освидетелствуване за ТЕЛК
  • съдебно-медицинска експертиза
 • Следдипломна квалификация
  • Второ хирургично отделение е признато за Първа база за специализация на :
   • лекари по хирургични болести
   • медицински сестри
 • Методична помощ за Щуменски регион
  • Във Второ хирургично отделение при лечението на всички заболявания се прилага принципа да се лекува не само самото заболяване, а болния човек като цяло.Всичко това дава възможност да се оказват денонощно, в спешен и планов порядък, компетентно съответните висококволифицирани помощ и грижи при пострадали и болни от всички възрастови групи.