ОАИЛ

Н-к отделение: Д-р Румяна Бонева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение; Магистър по здравен мениджмънт; допълнителна квалификация по Хомеопатия


 

 

 

 

 

Медицински екип

13 лекари всички със специалност „Анестезиология и интензивно лечение”

 • д-р Румяна Бонева: Началник на отделение; Анестезиология и интензивно лечение; Магистър по здравен мениджмънт; допълнителна квалификация по Хомеопатия
 • д-р Геновева Белчева, Старши лекар
 • д-р Пламен Николов
 • д-р Росица Цветкова
 • д-р Димитър Димитров
 • д-р Валентин Демиров
 • д-р Светлозара Моканова
 • д-р Милко Хараланов
 • д-р Людмила Георгиева
 • д-р Дошо Петков

 

Старша медицинска сестра: Валя Кирилова Йорданова - Магистър по "Управление на здравните грижи",

медицински сестри: 20

санитари: 11

технически изпълнител 1

 

ОАИЛ е основно звено в “МБАЛ-Шумен” АД, осигуряващо денонощна готовност и провеждане на съвременно обезболяване на хирургически интервенции и болезнени процедури, както и интензивно лечение на тежко болни и болни след разширени оперативни интервенции. Отделението разполага със съвременна апаратура и високоспециализирани специалисти, гарантиращи денонощна готовност за овладяване на животозастрашаващи състояния:
Шокови състояния

 • хеморагичен
 • кардиогенен
 • ритмогенен
 • травматичен
 • алергичен
 • септичен.

Остри отравяния
Термична травма
Лечение на остра и хронична болка


Основни медицински дейности

ОАИЛ има възможност за мониторен контрол на основните витални функции, продължителна белодробна вентилация, съвременни терапевтични методи за интензивно лечение, спешна хемодиализа и хемокарбоперфузия. Непрекъснато участие на персонала в квалификационни курсове и сериозните изяви с научно-практически публикации и проучвания, гарантират владеенето и актуализирането на съвременните лечебно-диагностични програми. Интензивното лечение и грижи се реализират със специално квалифицирани операционни, анестезиологични и стационарни медицински сестри. Посочения екип гарантира денонощна сигурност, квалифицирана спешна помощ и интензивно лечение на всички.

Отделението разполага с 14 нови функционални легла за интензивно лечение на тежко болни, инфузионни помпи и мониторен контрол за всяко от тях, апарати за изкуствена белодробна вентилация клас А , ултразвукова диагностика, електро-кардиография, енцефалограф и доплеров модул за кръвен поток .