Операционен блок

 

Началник отделение: д-р Недко Пламенов Тодоров - Специалист Хирург, Магистър по здравен мениджмънт

 

 

 

 

Добре дошли на страницата на операционен блок. Ако сте приети в отделение с хирургически профил, при нас ще се проведе основният етап от Вашето лечение.

Операционен блок е базиран на 1-ви етаж на "Хирургически блок". Тук се извършват спешни и планови оперативни интервенции, сепариране по отделения, нозологични единици, спешност и септичност.

Операционните зали са климатизирани и оборудвани с модерна апартура за обща анестезия, лапароскопски, артроскопска, цистоскопска конфигурации, уреди за високочестотно ултразвуково рязане, подвижни рентгенови устройства, интраоперативна холедохо скопия и други.

Старша медицинска сестра: Виолета Крумова Благоева - Магистър „Управление  здравни грижи”

Медицински сестри - 12 бр.

Санитари – 7бр.

Фотогалерия операционен блок