Отделение по нервни болести

Н-к отделение: д-р Ивайло Петров - Магистър по здравен мениджмънт и допълнителна квалификация по невросонология
сл. тел. 800 741 вътр. 588 GSM 0888/ 332 005

 

 

 

 

 

 Добре дошли на страницата на Отделението по нервни болести!

   Неврологично отделение е основно отделение в структурата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД и е единственото болнично отделение на територията на Община Шумен. Отделението разполага с 30 легла: 7 легла за лечение на остри мозъчни инсулти, 14 легла за лечение на други спешни неврологични заболявания и 9 легла за планов прием при заболявания на периферната нервна система.

Отделението и на адрес гр. Нови Пазар ул. Христо Ботев №22 където са разкрити още 15 легла за лечение на остри мозъчни инсулти както и за заболявания на периферната нервна система.

     Отделението работи в денонощен режим на работа - 365 дни в годината / 7 дни в седмицата / 24часа в денонощието!

   Нашите ръководни принципи за работа са - Отговорност. Компетентност. Дискретност. Безопасност. Колегиалност.

   Отделението има акредитационна оценка Отличен за 5 години

 

Медицински екип

8 лекари всички със специалност „Нервни болести”

 • д-р Ивайло Петров, Началник отделение, Магистър по здравен мениджмънт и допълнителна квалификация по невросонология
 • д-р Ирена Бургова с допълнителна квалификация по невросонология
 • д-р Николай Славчев, с допълнителна квалификация по невросонология
 • д-р Николай Георгиев, с допълнителна квалификация по ЕМГ
 • д-р Моника Помакова, с допълнителна квалификация по ЕЕГ
 • д-р Николай Николов, със започната квалификация по невросонология
 • д-р Даниела Тръпкова, със започната квалификация по ЕЕГ
 • д-р Хамди Сами Авджъ - лекар невролог
 • д-р Маргарита Павлова Янева - лекар

Вр. И.Д. Старша медицинска сестра – Пенка Йорданова,

медицински сестри: 11

санитари: 6

болногледач: 1

Медицинска апарататура

Отделението разполага със собствена модерна дуплекссистема за ултразвукова диагностика на мозъчното кръвообращение Aloka α7 и апарати за електромиография, ЕМГ и електроенцефалография, ЕЕГ. Допълнителни възможности: Отлична колаборация с отделението по Образна диагностика и Клинична лаборатория, както и Договор с Ядрено Магнитен резонанс и други лаборатории в страната.

Основни медицински дейности:

 • Диагностика и лечение в условията на спешност на всички неврологични заболявания, включително и лечение с тромболиза на остри мозъчни инфаркти.
 • Денонощна консултативна помощ
 • Диагностика и лечение в условията на планов прием на всички неврологични заболявания, съгласно Медицински Стандарт Нервни болести
 • Експертна дейност

Допълнителни медицински дейности:

 • Отделението е база за специализация на лекари за специалността „Нервни болести”.
 • Отделението е база за обучение на студенти от Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски” за специалността „Специална педагогика”
 • В отделението има разкрит Център за проучване на нови лекарствени средства