Отделение по ортопедия и травматология

 

ВрИД н-к отделение: д-р Валентин Димитров Димитров - специалист ортопед-травматолог.

 • ендопротезиране на тазобедрени и коленни ставиартроскопии на коленни стави
 • ултразвукова диагностика на ОДА(профилактика на деца за вродена луксация на тазобедрени стави)

 

 

 

Медицинцки екип

Лекари:

 • д-р Алексей Петков Моканов – старши лекар, специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за:
 • ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави
 • ултразвукова диагностика на ОДА(профилактика на деца за вродена луксация на тазобедрена става)
 • д-р Красимир Александров Иванов - магистър „Здравен мениджмънт”, специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за артроскопия на коленни стави
 • д-р Милен Димитров Димитров - специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави
 • д-р Янаки Янакиев Янакиев - специалист ортопед-травматолог

Медицински сестри:

 

Диана Жекова Вълканова-Моканова-старша мед.сестра, магистър”Здравен мениджмънт”, магистър”Управление на здравните грижи”

медицински сестри: 10

санитари: 6

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 • Отделението разполага с 18 болнични легла, разположени в пет единични стаи със собствен санитарен възел,пет стаи с по две легла и със собствен санитарен възел,две стаи с по 3 и 4 болнични легла.
 • Осигурено е захранване с топла вода във всички болнични стаи.
 • Кабинети – зав.отделение,лекарски приемен кабинет,старша мед.сестра,мед.секретар.
 • манипулационни зали – 2(асептична и септична)
 • гипсовъчно помещение
 • техническо оборудване-артроскопска апаратура,рентгенов апарат С рамо,центрофуга за производство на биологично активни кръвни концентрати (плазма обогатена на тромбоцити)

РАБОТА ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

1.КП№204 Периферни и черепно-мозъчни нерви-оперативно лечение

2.КП№215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

3.КП№216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и коленна става.

4.КП№217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем на сложност.

5.КП№218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник.

6.КП№219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система.

7.КП№220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник.

8.КП№222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник.

9.КП№223 Малки оперативни процедури на раменния пояс горен крайник.