Първо вътрешно отделение

 

Началник Отделение:  Д-р Николай Бъчваров – специалист вътрешни болести.

 

 

 

 

 

 Първо вътрешно отделение се намира на територията на хирургическия блок на „МБАЛ – Шумен” – АД - етаж V.

Отделението разболага с 35 легла, функционален сектор за горна и долна ендоскопия, бронхоскопии.

Медицински екип.

  • Д-р Николай Бъчваров – специалист вътрешни болести.
  • Д-р Георги Иванов – Старши ординатор, специалист гастроентерология.
  • Д-р. Венцислав Вълчанов - специалист пневмофтизиатрия.
  • Д-р Мариана Михайлова – специалист нефрология
  • Д-р Албена Младенова - специалист вътрешни болести
  • Д-р.Нюлюфер Шентатар – лекар

Вр. И.Д. Старша мед. сестра. Гинка Николова. магистър „Управление на здравните грижи”

13 медицински сестри

6 санитари.

Дейности:

Диагностика и лечение на белодробни, нефрологични и гастроентерологични заболявания.