АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 18.6.2020 г

Вчера са взети проби на 2бр. хоспитализирани пациенти , едната от които е положителна за SARS-Cov2. Изследвани са 15 бр.контактен медицински персонал – всички проби са отрицателни.

Продължава лечението на приетите с COVID-19 пациенти в инфекциозно отделение и ОАИЛ – общо 13 бр. През вчерашния ден в инфекциозно отделение бяха приети 2 бр. пациенти с доказана COVID-19, контактни на болни.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 17.6.2020 г

Вчера са взети проби на 5бр. хоспитализирани пациенти и 28бр. персонал. Всички проби са отрицателни за SARS-Cov2. Продължава лечението на приетите с COVID-19 пациенти в инфекциозно отделение и ОАИЛ. През вчерашния ден е приет за интензивно лечение пациент с дихателна недостатъчност, контактен на положителен за COVID-19.Днес предстои изписване от инфекциозно отделение на излекувания руски гражданин.
Същият е с 2 отрицателни резултата за SARS-Cov2.

Поради усложнената епидемична обстановка в „МБАЛ- Шумен" АД е значително увеличен разхода за дезинфектанти и лични предпазни средства.
В тази връзка и поради намалените приходи в лечебното заведение се обръщаме към дарители с молба за финансова помощ за закупуване на достатъчно количество лични предпазни средства и дезинфектанти

Банкова с/ка на „МБАЛ- Шумен" АД
IBAN BG04CECB97901048884100
BIC CECBBGSF
ЦКБАД – клон Шумен

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 16.6.2020 г

От взетите вчера 4бр. проби на хоспитализирани пациенти – 1 пациент е положителен за SARS-Cov2. Изследвани са 5бр. медицински персонал , сред които няма положителни.
Продължава лечението на приетите с COVID-19 10 бр. пациенти в инфекциозно отделение. Приведеният в ОАИЛ 11 пациент на изкуствена белодробна вентилация е без промяна в състоянието.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 15.06.2020 г

От взетите през почивните дни 20бр. проби за SARS-Cov2 на хоспитализирани в „МБАЛ –Шумен"АД пациенти – 5 бр. на болни от инфекциозно отделение са положителни. Няма положителни проби на изследвания през същия период 26бр.медицински персонал.

В момента на лечение в болницата има 10 бр. пациенти с COVID-19, единият от които е на изкуствена белодробна вентилация в COVID-19 сектор ОАИЛ. Четири от горепосочените пациенти са здравно неосигурени и лечението им е за сметка на лечебното заведение.
Общият брой здравно неосигурени пациенти, които са хоспитализирани в „МБАЛ –Шумен"АД е 19.
През почивните дни през Спешно отделение на „МБАЛ- Шумен" АД са преминали 214 бр. пациенти, голяма част от които са с травматични заболявания и ортопедотравматологично отделение работи с висок интензитет.

Информация за дарените оборудване и материали, купени с дарение от фонда "Помогни сега"

 

Описание

мярка

кол-во

Стойноствлв.

с ДДС

Ед.цена

лв

1

Инфузионнистойкис 4куки

бр.

20

2 040.00лв.

102.00лв.

2

Портативен пулсоксиметър Contec

бр.

8

3624.00 лв.

453.00лв.

3

Бърз тестКоронавирусNovelCorona Virus(2019- nCovFluorescenceImmunochromatographicAssay Ag)с включеналабораторнаапаратура

бр.

200

9 600.00лв.

48.00лв.

4

ПулсоксиметърCMS60D

бр.

2

450.00лв.

225.00лв.

5

ПулсоксиметърCMS60D

бр.

2

576.00лв.

288.00лв.

6

Термометърбезконтактен

бр.

5

774.00лв.

154.80лв.

7

Стойказасистема

бр.

30

2940.00 лв.

98.00лв.

8

Ротаметързакислород0-15лин.С щекерDIN и

овлажнител

бр.

50

6 840.00лв.

136.80лв.

9

Кислороденконцентратор5литра

бр.

5

10 533.30лв.

2 106.66лв.

10

ТриканаленелектрокардиографECG300G

бр.

5

4920.00 лв.

984.00лв.

11

ПациентенмониторCMS9000

бр.

6

8424.00 лв.

1404.00 лв.

12

Перфузор

бр.

20

18720.00 лв.

936.00лв.

13

РеспираторSIARETRON4000

бр.

1

42946.80 лв.

42946.80 лв.

14

БързтестBiocreditCovid-1AgOneStep SARS-

CoV-2AntigenRapidTest

бр.

200

9 600.00лв.

48.00лв.

 

Общомедицинскиапаратии инструментариум

   

121988.10 лв.

 


Дезинфектанти


Описание

мярка

кол-во

Стойноствлв.

с ДДС

Ед.цена

лв

1

Спиртетилов70%Купро1литър

бр.

120

673.92лв.

5.62лв.

2

Спиртетилов95%Купро1литър

бр.

168

1066.46 лв.

6.35лв.

3

БиоцидCETRODINEXTRAKM1kg

кг

10

177.60лв.

17.76лв.

4

БиоцидCETRODINEXTRAKM10kg

кг

30

525.60лв.

17.52лв.

5

HIM PEROSTERCE5кг.Кофа

кг

20

336.00лв.

16.80лв.

6

HIM POFIKFFCE1кгдозатор

кг

12

158.40лв.

13.20лв.

7

БИОЦИДHIMQSEPTS750mlбутилка

бр.

32

380.16лв.

11.88лв.

8

БИОЦИДHIMSCRUB CLASSIC750mlбутилка

бр.

32

441.60лв.

13.80лв.

9

БИОЦИДHIMSCRUB NP100mlбутилка

л

15

234.00лв.

15.60лв.

10

БИОЦИДHIMSCRUB NP750mlбутилка

бр.

720

11 232.00лв.

15.60лв.

11

БИОЦИДHIMTABIDEZ1kаблетки

кг

20

288.00лв.

14.40лв.

12

HIM MXHOSPITALITY1преп.

бр.

2

540.00лв.

270.00лв.

13

HIM Professionalавтоматичендиспенсър

бр.

20

1 872.00лв.

93.60лв.

14

Пръскачка на батерии МАТАБИEvolution

15l/18V/2.6Ah

бр.

2

998.00лв.

499.00лв.

15

БиоцидCETRODINEXTRAKM1kg

кг

100

1 776.00лв.

17.76лв.

16

БиоцидCETRODINEXTRAKM10kg

кг

20

350.40лв.

17.52лв.

17

HIM PEROSTERCE5кг.Кофа

кг

80

1 344.00лв.

16.80лв.

18

HIM POFIKFFCE1кгдозатор

кг

36

475.20лв.

13.20лв.

Описание

мярка

кол-во

Стойноствлв.

с ДДС

Ед.цена

лв

19

БИОЦИДHIMQSEPTS750mlбутилка

бр.

32

380.16лв.

11.88лв.

20

БИОЦИДHIMSCRUB CLASSIC750mlбутилка

бр.

64

883.20лв.

13.80лв.

21

БИОЦИДHIMSCRUB NP100mlбутилка

л

15

234.00лв.

15.60лв.

22

БИОЦИДHIMSCRUB NP750mlбутилка

бр.

368

5 740.80лв.

15.60лв.

23

БИОЦИДHIMTABIDEZ1kаблетки

кг

25

360.00лв.

14.40лв.

24

Дезинфектант заиндустриалниповърхности

Секусептактив1.5кг

оп

4

215.28лв.

53.82лв.

25

Предпазни маски

бр.

200

1224.00 лв.

6.12лв.

26

Ръкавици

чифт

700

134.40лв.

0.19лв.

27

Маскиеднократни

бр.

1000

1800.00 лв.

1.80лв.

28

Маскимногократни

бр.

1000

1800.00 лв.

1.80лв.

29

Предпазни маски

бр.

10000

10200.00 лв.

1.02лв.

30

Ръкавицинитрил

бр.

1100

8580.00 лв.

7.80лв.

31

Ръкавицистерилни

бр.

7750

6450.00 лв.

0.83лв.

32

Интубационнитръби

бр.

650

7800.00 лв.

12.00лв.

33

Операционни престилки

бр.

1000

6000.00 лв.

6.00лв.

34

Антивируснифилтри

бр.

500

540.00лв.

1.08лв.

35

Антивируснифилтри иовлажнители

бр.

300

619.20лв.

2.06лв.

36

Шланговезареспиратори

бр.

50

420.00лв.

8.40лв.

37

Чувализаобезвреждане наотпадъци

бр.

7000

16200.00 лв.

2.31лв.

 

Общодезинфектанти

   

92450.38 лв.

 

Обща стойност на дарението                                                                       214438.48лв.

Съставил

ВескаДилова

Mbal.pdf