АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

20.03.2020г.

      Взетите вчера вирусологични проби за корона вирус на пациенти от МБАЛ - Шумен АД са отрицателни. Пробите се работят в лаборатория по вирусология - УМБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна. За периода 04.03.2020г. - 19.03.2020г. са взети 42 броя проби. На изследване подлежат всички пациенти с двустранна вирусна пневмония и затруднено дишане.

       Очакваме да получим бързи тестове за хоспитализирани пациенти с горепосочените симптоми, с цел осъществяване на своевременни противоепидемиологични мерки.

         Продължава ограничителния режим за пациенти и придружители.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

19.03.2020г.

       Всички проби на пациенти от МБАЛ - Шумен изследвани по епидемиологични данни за корона вирус на 18.03 са отрицателни. Вчера няма новоприети вирусни пневмонии в лечебното заведение.

          В МБАЛ - Шумен продължава ограничителния режим за пациенти и придружители.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

18.03.2020г.

       Вчера (17.03.2020г.) няма постъпили пациенти с вирусни пневмонии в структурите на МБАЛ - Шумен. Въведен е пропускателен режим в лечебното заведение за пациенти и придружители.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

17.03.2020г.

 

           От взетите на 16.03.2020г. проби за ворусологично изследване на скрининговите пациенти няма положителни резултати. Спазват се всички стандартни противоепидемиологични  и дезинфектантни мероприятия в лечебното заведение по отношение на пациенти и персонал.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

13.03.2020г.

         Постъпил е пациент в инфекциозно отделение с фебрилитет. Същият е с диагноза грип без епидемични данни за контакт с болни от коронавирусна инфекция. Взета му е проба за изследванеОт болни с вирусни пневмонии /скрининг/ са взети и изпратени във Вирусологична лаборатория на „УМБАЛ Света Марина” Варна още 9 проби.