АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

18.03.2020г.

       Вчера (17.03.2020г.) няма постъпили пациенти с вирусни пневмонии в структурите на МБАЛ - Шумен. Въведен е пропускателен режим в лечебното заведение за пациенти и придружители.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

17.03.2020г.

 

           От взетите на 16.03.2020г. проби за ворусологично изследване на скрининговите пациенти няма положителни резултати. Спазват се всички стандартни противоепидемиологични  и дезинфектантни мероприятия в лечебното заведение по отношение на пациенти и персонал.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

13.03.2020г.

         Постъпил е пациент в инфекциозно отделение с фебрилитет. Същият е с диагноза грип без епидемични данни за контакт с болни от коронавирусна инфекция. Взета му е проба за изследванеОт болни с вирусни пневмонии /скрининг/ са взети и изпратени във Вирусологична лаборатория на „УМБАЛ Света Марина” Варна още 9 проби.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ, ИЗСЛЕДВАНИ ЗА COVID -19

12.03.2020г.

         

          Отрицателни са пробите за COVID-19 на 2 бр. пациенти с вирусни пневмонии, изследвани на случаен принцип. Отрицателна е и втората проба на хоспитализирания в инфекциозно отделение пациент, завърнал се преди няколко дни от Италия. Същият е клинично здрав и се дехоспитализира за приключване карантината в дома.

ИНФОРМАЦИЯ   ЗА   ПАЦИЕНТИ   С   ВИРУСНИ ПНЕВМОНИИ, ИЗСЛЕДВАНИ  

ЗА COVID-19

        

         Отрицателни са пробите за COVID-19 на 5бр. пациенти с вирусни пневмонии, изследвани на случаен принцип. Отрицателна е и пробата на хоспитализирания в инфекциозно отделение пациент, завърнал се преди 2 дни от Италия. Същият е в добро общо състояние.