ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ, СЪМНИТЕЛНИ ЗА КОРОНАВИРУС

Вторите проби на пациентите, завърнали се от Италия са отрицателни и същите са изписани от инфекциозно отделение на „МБАЛ – Шумен” АД в добро общо състояние и клинично здрави.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ, СЪМНИТЕЛНИ ЗА КОРОНАВИРУС

Продължава изолацията в инфекциозно отделение на „МБАЛ-Шумен” АД на пациентите, завърнали се от Италия. Същите са в добро общо състояние, клинично здрави. Очакваме резултатите от взетите втори проби.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ, СЪМНИТЕЛНИ ЗА КОРОНАВИРУС

Продължава изолацията и лечението в инфекциозно отделение на „МБАЛ-Шумен” АД на пациентите, завърнали се от Италия със съмнение за COVID-2019. Резултатите на постъпилите на 25.02.2020г. двама пациенти са отрицателни. Очакваме резултата на третата пациентка, постъпила на 26.02.2020г.

 

Кампания „Отворени врати”

 

От 09.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително „МБАЛ – Шумен” АД провежда кампания „Отворени врати”.

Ще бъдат извършвани анкети и прегледи на всички желаещи лица /независимо от здравноосигурителния им статус/, които имат оплаквания от дихателната система – кашлица, храчки, кръвохрачене, болки в гръдния кош, температура.

 

Прегледите ще се извършват, както следва:

От 9,00 часа до 13,00 часа във Второ вътрешно отделение на адреса на дейност в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22.

 

Шуменската болница на печалба

МБАЛ – Шумен АД излезе на печалба за пръв път от 2014 г. Реализирана е чиста печалба за 9-месечието на 2019 г. в размер на 304 хил. лв. На печалба са дейностите както на адреса в гр. Шумен, така и на адреса в гр. Нови пазар.

Общите приходи от НЗОК се увеличават с 866 хил. лв. в сравнение със същия период на миналата година. Увеличението се дължи на по-големия брой преминали болни и на ръста на цените на някои клинични пътеки.

Средната брутна работна заплата в „МБАЛ – Шумен” АД за 9-месечието е 1243 лв. и е увеличена в сравнение със същия период на м.г. със 154 лв.

В момента болницата е стабилизирана и отчита бърз растеж, което позволи на два пъти през годината да се увеличат заплатите на някои категории персонал, най-вече на медицинските сестри.

Намаляват и задълженията на болницата през 9-месечието с 1,119  млн. лв.