„Реконструкция на част от вътрешната част на Хирургически блок на „МБАЛ – Шумен” АД, посредством изграждане на асансьорна шахта, монтаж, пускане в експлоатация и сервизиране на асансьорна уредба”