Болнична аптека

 

Управител: Маг.фарм. Татяна Петрова

 

 

 

Добре дошли на страницата на болнична аптека при “МБАЛ – гр. Шумен” АД.
Болнична аптека е разположена в отделна самостоятелна сграда. Разполага с всички необходими помещения по изискванията съгласно Наредба № 8 от 23.06.2000 г.

 

Медицински екип:

  • Любица Василева Банкова - помощник фармацевт
  • Славка Христова Блъскова - помощник фармацевт
  • Татяна Спасова Митева - помощник фармацевт
  • Маргарита Димитрова Неделчева - помощник фармацевт

Наркотичните лекарства се съхраняват в отделен склад в метална каса със секретно/кодово заключване. Аптеката е обезпечена с необходимото материално оборудване, охранителна система и е осигурена с цялата гама необходима апаратура. Разполага с 2 компютъра и принтер.

Разработена е тематична програма за повишаване на квалификацията на работа в аптека /ежегодно/.
Аптеката разполага с всичката необходима литература /Инфофарма, Фармако-терапевтичен справочник, Фармакопея и др./.
Осъществяват се ползотворни контакти с представители от различни фирми – производители на лекарства, получават се проспекти и информация за новостите във фармакологията.

Ръководителят участва:

  • в отделенчески колегиуми за представяне на нови лекарствени средства;
  • в комисия по лекарствена политика и антибиотична.политика;
  • в изработването на есенциалната листа на болницата.

Аптеката е заведение със здравеопазни функции, в което се извършват дейности по снабдяване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на информация и консултация, отпускане по лекарско предписание разрешените за употреба в страната лекарствени средства за профилактика, диагностика и лечение и други продукти и предмети за опазване и подобряване на здравето. Обслужва всички отделения в “МБАЛ-гр.Шумен” АД, както  и “Медицински център–МБАЛ – Шумен” ЕООД.
Приготвят се стерилни и дезинфекционни разтвори, дестилирана вода и екстемпорални лекарствени форми.
Осигуряват се всички лекарства безотказно за личния комфорт на нашите пациенти.