Отделение по хемодиализа

 

Началник отделение: Д-р Недю Димитров Недев - нефролог

 

 

 

 

Отделението за хемодиализа при “МБАЛ-Шумен” АД е разположено в модерно отремонтирана просторна база и разполага с възможности за провеждане на съвременно лечение на острата и терминална ХБН.
Мисията на отделението е “Живот с хемодиализа” – да върнем радостта от живота на болните, страдащи от терминална ХБН. Екипът му работи в интерес на пациентите.

Контакти: 855 755 /260, 346, 268/

 

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП:

Лекари

  • Хартюн Левон Аведисян – специалист "Нефрология"
  • Недка Пенчева Колева – специалист “Вътрешни болести”
  • Иван Ангелов Ангелов - лекар

Старша медицинска сестра: Иванка Маринова Чобанова - магистър по управление на здравни грижи

Медицински сестри – 12 бр.
Санитари – 3 бр.
Технолози – 4 бр.
Инженери – 1 бр.

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА:

Отделението за хемодиализа разполага със съвременни апарати за провеждане на хемодиализно лечение.
От месец септември 2009 година е изцяло обновено с нови съвременни апарати за хемодиализа на германската фирма Фрезениус 4008S.
В отделението функционира модерна апаратура за водоподготовка – реверз-осмоза на ииталианската фирма Culligan, без която не може да се провежда качествена хемодиализа.
Провежда се само бикарбонатна хемодиализа.
Подновени са всички диализни кресла с нови с дистанционно управление на позициятата им.

ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

  • Основната дейност на отделението е провеждане на хронио-диализно лечение на болни с терминална ХБН.
  • Провежда се и лечение на остра бъбречна недостатъчност /ОБН/ както и лечение на тежки ендогенни или екзогенни отравяния и коматозни състояния с хемодиализа и/или карбохемоперфузия.
  • Има възможност за провеждане на артерио венозна хемофилтрация – CAVH.
  • Подготвя и поддържа в определена степен на рехабилитация болните подходящи за бъбречна трансплантация, които насочва за диспансеризация към диспансера за бъбречна трансплантация в гр. София.
  • Възможност за лечение на болни с амбулаторна перитонеална диализа(КАПД)