Отделение "Обща и клинична патология"

 

Началник отделение: д-р Златко Атанасов Златев - патолог

 

 

Патологията е в основата на всички медицински познания
проф. К. Рокитански

 

 

 

 

Здравейте,
Ако, съдбата Ви срещне с Нас, екипът на патологоанатомично отделение ще направи необходимото да улесни Вашия лекар при интерпретацията на патологичните процеси и заболявания.

 

Медицински екип:

  • Старши лаборант: Николай Кулев Късев
  • Лаборанти – 2 бр.
  • Санитари – 2 бр.

Основни медицински дейности:

  • Изследване резекционен и инцизионен хирургичен материал
  • Изследване на ендоскопски материал и материал от пункционни биопсии.
  • Изследване на цитологичен материал от изливи, пунктати, инвазивни методи
  • Извършване на потологоанатомични аутопсии

Всички тези дейности могат да се извършват и срещу заплащане по желание на пациента.