Отделение по Съдебна медицина

 

Началник отделение: д-р Владимир Петков Владов - Съдебна медицина и Патологоанатомия

 

Отделение “Съдебна медицина” е с насоченост към научно-практическо изследване със заключение по въпроси от медико-биологичен характер. Ориентирано е към стоящите проблеми на обществото по опазване здравето и живота на човека, като биологична и социална стойност, от които зависи обществената значимост на индивида. Съдебната медицина е връзката между Правосъдието и хуманната медицина. Обогатява другите медицински специалности в борбата със социално значимите заболявания.

Контакти: 855 755 /270, 293, 362

Медицински екип:

Лекари

  • Кръстана Петрова Тасева - технически изпълнител
  • Санитари – 1 бр.

Основни дейности:

  • съдебно-медицински аутопсии и огледи на местопроизшествия
  • съдебно-медицински освидетелствания/прегледи/ на живи лица
  • съдебно-медицински експертизи по материали от следствени и съдебни дела
  • съдебно-медицинска лабораторна дейност.