Отделението по трансфузионна хематология

 

Началник отделение: д-р София Жираир Димова - Хематология

 

 

 

 

Добре дошли в Уеб-страницата на отделението по трансфузионна хематология! Основната задача на нашето отделение е осигуряването на безопасна кръв за пациентите на “МБАЛ-Шумен” АД и всички останали здравни заведения на територията на Шуменска област, като се спазват принципите за доброволност и безвъзмездност при даряването на кръв и защита правата на донорите и реципиентите.

 Контакти: 800 924

Медицински екип:

 • Д-р Боряна Димитрова Илчева – специалност “Епидемиология”
 • Ирина Тошкова Илиева – биолог
 • Старша медицинска сестра: Ивелина Недялкова Георгиева – магистър по здравни грижи
 • Фелдшери – 3 бр
 • Медицински сестри – 3 бр.
 • Медицински лаборанти – 4 бр.
 • Санитари – 3 бр.

Основни медициски дейности:

 • Промоция и организация на доброволно и безвъзмездно кръводаряване
 • Планиране на необходимото количество кръв и кръвни съставки за пациентите на всички здравни заведения на Шуменска област.
 • Подбор, освидетелстване на кръводарители и кръвовземане
 • Имунохематологични изследвания на пациенти и бременни
 • Производство, разпределение и съхранение на кръв и кръвни съставки
 • Серологични изследвания за сифилис


В своята дейност екипът на онделението се ръководи от нормативните изисквания на всички действащи закони и наредби в областта на трансфузионната хематология.