ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Координатор: Даниелка Иванова Магистър „Управление на Здравните грижи”

Психолог: Милена Михайлова Магистър„Психолог” със специализация по Клинична и консултативна психология

Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве е създаден през 2015г, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве.

Осигурява комплексно обслужване на бременни, родилки и деца:

 

  • Информация, подкрепа и предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за родилки и бременни с патология на бременността, недоносени деца, деца до 18г с увреждания и хронични заболявания;
  • Психологическа подкрепа и консултиране;
  • Подкрепа и консултиране от социален работник:
  • Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от:
  • Лекуващ лекар-за пациенти на „МБАЛ-ШУМЕН” АД
  • Общо практикуващ лекар или специалист от извън болничната помощ или друго лечебно заведение
  • Пациенти или техните законни представители обърнали се самостоятелно към Центъра

Телефон за връзка: 054 855 755 вътр. 309

GSM: 0885 820 837