Хирургично отделение

Началник на отделение: Д-р Валентин Тодоров Семков –Специалист Хирург, гръдна хирургия, Сертификат Лапароскопска хирургия; Сертификат Образна диагностика

 

 

 

 

 

 

Медицински екип

Лекари:

 • Д-р Йордан Йорданов- Старши лекар - хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия,сертификат горна и долна ендоскопия-диагностична и оперативна
 • Д-р Бисер Митев- хирургия,онкология,сертификат Лапароскопска хирургия,сертификат за ултразвукови изследвания
 • Д-р Иван Георгиев Попов – Хирургия
 • Д-р Ивелин Люцканов- хирургия
 • Д-р Йордан Стефанов Машев – Хирургия. Сертификат Горна и долна ендоскопия – диагностична и терапевтична; Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Мадлен Георгиева Антонова – хирургия – Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Стефан Митев Стоянов – Неврохирургия
 • Д-р Таня Пешлеевска-хирургия, здравен мениджмънт, сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Огнян Обретенов- хирургия, детска хирургия
 • Д-р Чавдар Илиев Кръстев – Хирургия, неврохирургия
 • Д-р Христо Гугев Христов – Хирургия; Сертификат Лапароскопска хирургия
 • Д-р Христо Узунов-хирургия,сертификат Лапароскопска хирургия

Старшата медицинска сестра - Милена Банушева е магистър здравни грижи.

Медицински сестри – 16 броя

Санитари – 13 броя

Технически секретари - 2

Още...

Първо вътрешно отделение

 

 Началник отделение: д-р Стоян Тотев Тодоров - Специалности "Вътрешни болести", "Ревматология" и "Здравен Мениджмънт"

 

 

Първо вътрешно отделение се намира на територията на хирургическия блок на „МБАЛ – Шумен” – АД - етаж V.

Отделението разболага с 35 легла, функционален сектор за горна и долна ендоскопия, бронхоскопии, кабинет за функционално изследване на дишането- спирометрия.

Медицински екип

 Лекари:

 • Георги Иванов Иванов – Стаеши Лекар, Специалисти Гастроентерология, Вътрешни болести,, Здравен мениджмънт    
 • Николай Боянов Николов - Лекар. Специалности Клинична Хематология, Вътрешни болести, Обща онколгия, Здравен мениджмънт  
 • Албена Яворова Младенова-Тодорова - Лекар. Специалности Вътрешни Болести, Пневмология и Фтизиатрия, Здравен мениджмънт.                       
 • Венцеслав Радославов Вълчанов - Лекар Пневмология и Фтизиатрия. Сертификат Бронхоскопия
 • Ганка Минчева Николова - Лекар Педиатър                                
 • Илиянка Кръстева Узунова - Лекар Пневмология и Фтизиатрия                                            
 • Мария Крумова Илиева-Гагова - Лекар Пневмология и Фтизиатрия              
 • Невена Михайлова Христова-Емин - Лекар Специализант Ревматология                                             
 • Стоянка Георгиева Владева - Лекар Ревматология                        
 • Христо Цветанов Данаилов - Ревматолог  

Ст.мед.сестра: Петя Тодорова Петкова – Магистър „Управление  здравни грижи”

Още...

Операционен блок

 

Началник отделение: д-р Недко Пламенов Тодоров - Специалист Хирург, Магистър по здравен мениджмънт

 

 

 

 

Добре дошли на страницата на операционен блок. Ако сте приети в отделение с хирургически профил, при нас ще се проведе основният етап от Вашето лечение.

Операционен блок е базиран на 1-ви етаж на "Хирургически блок". Тук се извършват спешни и планови оперативни интервенции, сепариране по отделения, нозологични единици, спешност и септичност.

Операционните зали са климатизирани и оборудвани с модерна апартура за обща анестезия, лапароскопски, артроскопска, цистоскопска конфигурации, уреди за високочестотно ултразвуково рязане, подвижни рентгенови устройства, интраоперативна холедохо скопия и други.

Старша медицинска сестра: Виолета Крумова Благоева - Магистър „Управление  здравни грижи”

Медицински сестри - 12 бр.

Санитари – 7бр.

Акушеро-гинекологично отделение

 

Началник на АГО: Д-р Ивайло Балабанов – специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация:, ултразвукова диагностика в АГ, колпоскопия, гинекологична лапароскопия, хистероскопия, онкогинекология.

 

 

 

 

 

 

Уважаеми посетители,

добре дошли на страницата на Акушеро-гинекологично отделение!

Акушеро-гинекологично отделение е единствено в област Шумен, осигуряващо денонощна болнична и консултативна помощ в сферата на акушерството и гинекологията. Включва три функционално свързани сектора: родилен, гинекология и патологична бременност. Мисията на отделението е да осигурява качествена, своевременна и достъпна болнична помощ на гинекологично болните, на бременните с патология на бременността и да осъществява оптимално протичане на раждането и благоприятен изход от него за майката и плода. АГО разполага с екип от високо квалифицирани специалисти акушер-гинеколози и акушерки. Отделението е признато като база за специализация и е от втора степен, съгласно стандарта по акушерство и гинекология. Със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-45/08.03.2012 АГО е акредитирано с оценка „Отличен“ за срок от 5г.

Още...

Отделение по урология

 

Началник отделение: Д-р Добри Христов МАРЧЕВ- Специалист уролог

Завършил е медицина2003г г. взима специалност „Урология” 2010г. От завършването си работи в

МБАЛ Шумен АД

 

 

 

 

Урологично отделение е самостоятелно звено на МБАЛ ”Шумен” АД, основано през 1961г. От 2012г. е разположено в западното крило на 10-я етаж в Хирургическия блок и е единствено в областта.

След последната акредитация отделението е база за специализация на лекари и мед.сестри.

Тук Ви очаква високо квалифициран медицински персонал, добро и вежливо облужване.

Още...

Отделение по кожни и венерически болести

Началник отделение: Д-р Мариела Обретенова - Специалност Кожни и венерически болести

 

 

 

 

 

 

Медицински екип

Лекари

 • Д-р Мариела Обретенова-дермато-венеролог
 • Д-р Анели Султанова-дермато-венеролог

Сестри

 • Ст. м.с. Венетка Илиева Никова- магистратура „Управление здравни грижи”;
 • Медицински специалисти-4 медицински сестри.

Апаратура

Още...

Очно отделение

 

Началник очно отделение: д-р Маргарита Мартинова – Габровска - началник отделение, магистър по здравен мениджмънт и допълнителна квалификация – хирургия на катаракта, пластични операции на клепачи, хирургия при страбизъм, ехография на око

 

 

 

Добре дошли на страницата на очно отделение!

 . . . Какво става? Проблем с компютъра Ви? А може би – проблемът е във Вашето зрение? Тогава… Искате перфектно зрение?
Добре дошли в Очно отделение

Очно отделение е единствено болнично отделение на територията на област Шумен за офталмологична помощ и част от структурата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД .

Отделението е създадено през 1949г. – отделение, пазещо традициите на висока професионална подготовка, адекватно поведение в лечението, лоялност към пациентите, отлично болногледане. Разполагаме с обновена материална база, разположена на 11-ия етаж на хирургическия блок – 10 легла, напълно оборудван приемно-диагностичен кабинет, съвременна апаратура за високоспециализирани очни интервенции.

Още...

Второ вътрешно отделение

 

Началник отделение Д-р Десислава Найденова – специалист вътрешни болести и кардиоревматология, магистър по здравен мениджмънт.

Завършва медицина през 2001 г. През 2009 г. придобива цпециалност "Вътрешни болести". От дипломирането си работи в МБАЛ Шумен, 12 години като лекар в Първо вътрешно отделение, 7 от които като старши лекар. От 2013 година работи като лекар във Второ вътрешно отделение. Към момента специализира "Кардиология".

контакти – 855- 755 / вътр. 321, вътр. 320/

 Второ вътрешно отделение е основно отделение в структурата на “ MБAЛ-Шумен “ АД, профилирано за лечение на болни със сърдечносъдови и хематологични заболявания. Съществува от 1963 година и е съхранило традиции, знания и умения на три поколения лекари специалисти по вътрешни болести и кардиология.

Отделението е база за специализация по кардиология , вътрешни болести и здравни грижи. Осигурява денонощна консултативна помощ за болницата и региона , осъществява експертна, учебна и изследователска дейност , извършва клинични проучвания.

Още...

Отделение за физикална и рехабилитационна медицина

 

ВрИД Началник отделение: д-р Красимир Хлебаров -  Физикална и рехабилитационна медицина, мануална терапия, лазертерапия и лазерпунктура

 

 

 

 

 

 

Физиотерапията в нашия град води началото си от 1929г. През 1952г. вече е обособена в Отделение по физиотерапия и рехабилитация с оскъдна електротерапевтична апаратура. На следващата година започва извършването на парафинови процедури, а през 1960г. се разкрива кабинет по лечебна физкултура. От тогава до наши дни стремежът е да не се изостава от съвременните тенденции в рехабилитацията, въпреки сложната икономическа ситуация.

Персонал:

Лекари:

 • д-р Светлана Маркова Иванова- началник отделение с призната специалност Физикална и рехабилитационна медицина, мануална терапия, лазертерапия и лазерпунктура
 • д-р Нели Здравкова Кирилова-призната специалност Физикална и рехабилитационна медицина
 • д-р Светослав Сидеров Стратиев-лекар
 • Вр. И.Д. Старши рехабилитатор: Ангелина Герова

В отделението работят рехабилитатори, медицински сестри, масажист, болногледачи и санитари.

Още...

Детско отделение

Началник Детско отделение – Д-р Галин Колев Чобанов – лекар специалист, по Детски болести.

 

 

 

 

 

Детско отделение е едно от водещите клинични и ефективни отделения на „МБАЛ-Шумен”АД. Основано е през 1934г. и е един от първите стационари за деца в България. Разполага със самостоятелна сграда, голяма разгърната площ на болничните стаи, възможности за изолации и предпазване от вътреболнични инфекции. Притежава съвременна диагностична и лечебна апаратура. Отговоря на изискванията за второ ниво на компетентност съгласно критериите, заложени в медицинския стандарт по „Педиатрия”.

Медицински екип:

Лекари

 •  Д-р Румяна Велчева Цанкова     - лекар специалист, по Детски болести и детска ревмокардиология.
 •  Д-р Силвия Петрова Димитрова – лекар специалист , по Детски болести .
 •  Д-р Миглена Колева Стоянова   - лекар специалист, по Детски болести.
 •  Д-р Ксения Славчева Николова   - лекар специалист, по Детски болести.
 •  Д-р Елеонора Петрова Димитрова – лекар специалист , по Детски болести.
 •  Д-р Милена Александрова Ковачева – лекар специалист, по Детски болести.
 •  Д-р Гинка Александрова Иванова-Георгиева – лекар специалист, по Детски болести.
 • Д-р Цветка Ангелова Славчева - лекар специализант-педиатрия
Още...

Отделение "Уши, нос, гърло"

 

 

H-к отделение: Д-р Красимир Живков Бозов - Специалист по оториноларингология

 

 

 

 

За отделението

Създадено през 1952 г. УНГ отделение при “МБАЛ – Шумен” е сред първите ОРЛ отделения изградени в България. От 2000 год. отделението функционира в нова осъвременена база - 11 ет. на Хирургическия блок. Благодарение всеотдайните усилия на целия персонал, подържането на високо качество на лечебно-диагностичната дейност и стремежът към въвеждане на най-съвременни методи на диагностика и лечение и днес то е сред водещите за страната. От 2014 година УНГ отделение при “МБАЛ – Шумен” е с най-високо III-то ниво на компетентност съобразно утвърдените медицински стандарти.

Още...

Отделение по нервни болести

Н-к отделение: д-р Ивайло Петров - Магистър по здравен мениджмънт и допълнителна квалификация по невросонология
сл. тел. 800 741 вътр. 588 GSM 0888/ 332 005

 

 

 

 

 

 Добре дошли на страницата на Отделението по нервни болести!

   Неврологично отделение е основно отделение в структурата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД и е единственото болнично отделение на територията на Община Шумен. Отделението разполага с 30 легла: 7 легла за лечение на остри мозъчни инсулти, 14 легла за лечение на други спешни неврологични заболявания и 9 легла за планов прием при заболявания на периферната нервна система.

Отделението и на адрес гр. Нови Пазар ул. Христо Ботев №22 където са разкрити още 15 легла за лечение на остри мозъчни инсулти както и за заболявания на периферната нервна система.

     Отделението работи в денонощен режим на работа - 365 дни в годината / 7 дни в седмицата / 24часа в денонощието!

   Нашите ръководни принципи за работа са - Отговорност. Компетентност. Дискретност. Безопасност. Колегиалност.

   Отделението има акредитационна оценка Отличен за 5 години

Още...

ОАИЛ

Н-к отделение: Д-р Румяна Бонева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение; Магистър по здравен мениджмънт; допълнителна квалификация по Хомеопатия


 

 

 

 

 

Медицински екип

13 лекари всички със специалност „Анестезиология и интензивно лечение”

 • д-р Румяна Бонева: Началник на отделение; Анестезиология и интензивно лечение; Магистър по здравен мениджмънт; допълнителна квалификация по Хомеопатия
 • д-р Геновева Белчева, Старши лекар
 • д-р Пламен Николов
 • д-р Росица Цветкова
 • д-р Димитър Димитров
 • д-р Валентин Демиров
 • д-р Светлозара Моканова
 • д-р Милко Хараланов
 • д-р Людмила Георгиева
 • д-р Дошо Петков

 

Старша медицинска сестра: Валя Кирилова Йорданова - Магистър по "Управление на здравните грижи",

медицински сестри: 20

санитари: 11

технически изпълнител 1

Още...

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

Н-к Отделение: Д-р Лиляна Маринова Куздова - Специалности Педиатрия, Неонатология и клинична Хомеопатия..

 

 

 

 

Медицински екип

Лекари

 • Д-р Лиляна Маринова Куздова – началник отделение, лекар, Специалист Детски болести и Неонатология.
 • Д-р Севдалина Стойкова Делчева –  Специалист Детски болести и Неонатология, Магистър Здравен мениджмънт
 • Д-р Събинка Баева Граматикова – стапрши лекар Специалист Детски болести и Неонатология
 • Д-р Павлинка Пенчева Петрова – лекар Специалист Детски болести
 • Д-р Виолета Тодорова Колева – лекар, Специалист Детски болести
 • Д-р Анета Калева Калева– Специалист Детски болести

Медицински специалисти

 • Тодорка Валентинова Тодорова – старша медицинска сестра Магистър „ Управление на Здравните грижи”
 • медицински сестри: 17
 • санитари: 3
 • технически изпълнител: 1

 Дейност

Неонатологично отделение е единствено на териториторията на област Шумен осъществяващо рутинни грижи за здрави новородени и интензивно лечение на рискови новородени. Съгласно медицинския стандарт по неонатология е II ниво на компетентност. Намира се на третия етаж в Хирургическия блок. Разполага с 30 легла от които 5 интензивни. Основни дейности на отделението са:

Още...

Отделение по ортопедия и травматология

 

 Началник отделение: Д-р Валентин Димитров Димитров - специалист ортопед-травматолог.

 • ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави
 • артроскопии на коленни стави
 • ултразвукова диагностика на ОДА(профилактика на деца за вродена луксация на тазобедрени стави)

           Служебен тел.: (054)855755 вътр. 447 ;  мобилен 0888828273 ; еmail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   WEB   https://dimitrovi.business.site/

 

 

 

Медицинцки екип

Лекари:

 • д-р Алексей Петков Моканов – старши лекар, специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за:
 • ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави
 • ултразвукова диагностика на ОДА(профилактика на деца за вродена луксация на тазобедрена става)
 • д-р Красимир Александров Иванов - магистър „Здравен мениджмънт”, специалист ортопед-травматолог
 • д-р Милен Димитров Димитров - специалист ортопед-травматолог, притежава сертификат за ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави, артроскопии на коленни стави
 • д-р Янаки Янакиев Янакиев - специалист ортопед-травматолог
 • Д-р Димитър Димитров - специализант по ортопедия и травматология

Медицински сестри:

Още...

Инфекциозно отделение

 

Началник Инфекциозно отделение: Д-р Албена Христова Паскалева-Костова

 

 

 

 

 

 Медицински екип

 • Д-р Албена Христова Паскалева-Костова
 • Д-р Валя Кунева Стойчева - Старши лекар
 • Д-р Ася Петрова Атанасова – лекар
 • Старша медицинска сестра: Миглена Илиева Чобанова - Магистър по "Управление на здравни грижи"
 • Медицински сестри: 8 бр.
 • Санитари: - 6 бр.

Дейност

 • ІІ ниво на компетентност по специалността „Инфекциозни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести“.
 • Основна дейност е изолация, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания, които не се лекуват в амбулаторни условия или чието доболнично лечение не е дало резултат. Отделението е базирано в Терапевтичен блок. Разполага с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата.Това включва:
  • диагностика и лечение на остри вирусни хепатити- А,В,С,Д,Е, EBV, CMV;
  • диагностика и лечение на кърлежово-преносими заболявания- Марсилска треска, Лаймска болест, и др.;
  • диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески;
  • диагностика и лечение на невроинфекции  ;
  • диагностика и лечение на болести, протичащи с диариен синдром ;
  • капкови инфекции, протичащи тежко или с усложнения- грип, варицела, морбили и др..
 • Към отделението функционира  кабинет, в който се извършва:
  • консултативни прегледи- болни от други структури, ОПЛ, спешно отделение
  • функционира като кабинет за противобясна ваксинация
Още...