Акушеро-гинекологично отделение

 

Началник на АГО: Д-р Ивайло Балабанов – специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация:, ултразвукова диагностика в АГ, колпоскопия, гинекологична лапароскопия, хистероскопия, онкогинекология.

 

 

 

 

 

 

Уважаеми посетители,

добре дошли на страницата на Акушеро-гинекологично отделение!

Акушеро-гинекологично отделение е единствено в област Шумен, осигуряващо денонощна болнична и консултативна помощ в сферата на акушерството и гинекологията. Включва три функционално свързани сектора: родилен, гинекология и патологична бременност. Мисията на отделението е да осигурява качествена, своевременна и достъпна болнична помощ на гинекологично болните, на бременните с патология на бременността и да осъществява оптимално протичане на раждането и благоприятен изход от него за майката и плода. АГО разполага с екип от високо квалифицирани специалисти акушер-гинеколози и акушерки. Отделението е признато като база за специализация и е от втора степен, съгласно стандарта по акушерство и гинекология. Със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-45/08.03.2012 АГО е акредитирано с оценка „Отличен“ за срок от 5г.

 

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

ЛЕКАРИ

 • Д-р Ивайло Балабанов – началник на АГО, специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация:, ултразвукова диагностика в АГ, колпоскопия, гинекологична лапароскопия, хистероскопия, онкогинекология.
 • Д-р Ивелина Маринова – старши лекар, специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация: ултразвукова и Доплерова диагностика в акушерството; хомеопатична терапия; високо-рисково раждане; гинекологична ендокринология, колпоскопия.
 • Д-р Галина Ташкова – лекар, специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация: ултразвукова диагностика; интензивни грижи и терапия на бременни с повишен риск, колпоскопия, гинекологична ендоскопия.
 • Д-р Георги Антонов – лекар, специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация: ехографска и Доплерова диагностика.
 • Д-р Емилия Здравкова – лекар, специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация: ехографска диагностика, гинекологична ендоскопия, лапароскопска хирургия.
 • Д-р Димитър Митев– лекар, специалност “Акушерство и гинекология”, ”, допълнителна квалификация: гинекологична ендоскопия.
 • Д-р Румен Радев – лекар, специалност “Акушерство и гинекология”, допълнителна квалификация: ехографска и доплерова диагностика , колпоскопия, гинекологична лапароскопия, хистероскопия, детска гинекология.
 • Д-р Юлия Чешмеджиева – лекар, специалност “Акушерство и гинекология””, допълнителна квалификация: гинекологична ендокринология, ехографска диагностика в АГ, високо рискова бременност.
 • Д-р Стилиян Маджаров – лекар, специалност “Акушерство и гинекология”
 • Есин Исмет Шекюр - лекар акушер гинеколог   
 • Сузан Мустафа Ахмед - лекар специализант-акушерство и гинекология  
 • Светослава Живкова-Тунчева - лекар специализант-акушерство и гинекология
 • Грациела Васкова Василева-Кирова - лекар специализант-акушерство и гинекология 

АКУШЕРКИ

 • ак. Веска Райчева – старша акушерка, магистър по управление на здравни грижи.
 • Акушерки – 28
 • Санитари – 16

ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Сектор Родилен

 • Денонощно нашият екип оказва специализирани грижи, необходими във всяка ситуация в акушерството - от нормално до високо рисково раждане.
 • Раждане чрез Цезарово сечение при медицински индикации.
 • Раждане чрез Цезарово сечение по желание на бременната, съгласно регламента на медицински стандарт „Акушерство и Гинекология“.
 • Възможност за избор на екип за водене на раждането.
 • Възможност за обезболяване на раждането чрез епидурална анестезия.
 • Възможност за вземане на кръв от пъпна връв с цел извличане и криосъхранение на стволови клетки.
 • Провеждане на курсове за бъдещи майки, съвместно с „Училище за бременни“ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр.Шумен.
 • За оптимално проследяване на бременността до момента на раждането се предлага „Женска консултация“ в Медицински Център МБАЛ-Шумен от високо квалифицирани специалисти по АГ, работещи в МБАЛ-Шумен.

Сектор Патологична бременност

 • Оказване на медицински грижи и интензивно лечение на бременни с повишен и реализиран риск за майката и плода.
 • Кардиотокография и Доплерова ехография при бременни с реализиран риск.
 • Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания.
 • Провеждане на консултативни прегледи по спешност на бременни жени.

Сектор Гинекология

 • Комплексно лечение на всички спешни състояния в гинекологията.
 • Консервативно и оперативно лечение на тазова възпалителна болест.
 • Провеждане на консултативни прегледи по спешност на жени с гинекологични заболявания.
 • Оперативна гинекология — в пълен обхват, със следните приоритетни направления:
 • Оперативно лечение на доброкачествени тумори (миоми, кисти и др.)
 • Оперативно лечение на ендометриоза.
 • Оперативно лечение на онколологични заболявания на женските полови органи.
 • Влагалищни пластични операции при свличане на женските полови органи и незадържане на урина.
 • Операции при генитален травматизъм.
 • Лапароскопия – диагностична и оперативна.
 • Стерилизация – съгласно Медицински стандарт „ Акушерство и гинекология“.
 • Кюретаж, абразио.
 • Прекъсване на бременност по желание и по медицински показания.

Контакти:  054/ 855-755 централа

 • Сектор Родилен в.560,437.
 • Сектор Гинекология в.514,534.
 • Сектор Патологична бременност в. 476

 

 

Фотогалерия АГО