Детско отделение

Началник Детско отделение – Д-р Галин Колев Чобанов – лекар специалист, по Детски болести.

 

 

 

 

 

Детско отделение е едно от водещите клинични и ефективни отделения на „МБАЛ-Шумен”АД. Основано е през 1934г. и е един от първите стационари за деца в България. Разполага със самостоятелна сграда, голяма разгърната площ на болничните стаи, възможности за изолации и предпазване от вътреболнични инфекции. Притежава съвременна диагностична и лечебна апаратура. Отговоря на изискванията за второ ниво на компетентност съгласно критериите, заложени в медицинския стандарт по „Педиатрия”.

Медицински екип:

Лекари

 •  Д-р Румяна Велчева Цанкова     - лекар специалист, по Детски болести и детска ревмокардиология.
 •  Д-р Силвия Петрова Димитрова – лекар специалист , по Детски болести .
 •  Д-р Миглена Колева Стоянова   - лекар специалист, по Детски болести.
 •  Д-р Ксения Славчева Николова   - лекар специалист, по Детски болести.
 •  Д-р Елеонора Петрова Димитрова – лекар специалист , по Детски болести.
 •  Д-р Милена Александрова Ковачева – лекар специалист, по Детски болести.
 •  Д-р Гинка Александрова Иванова-Георгиева – лекар специалист, по Детски болести.
 • Д-р Цветка Ангелова Славчева - лекар специализант-педиатрия

 Медицински специалисти:

Вр. И.Д. Старша медицинска сестра: Ивелина Недкова – Магистър Управление Здравни Грижи.

 13 Медицински сестри Две със степен Магистър Управление Здравни Грижи.

 4 Санитари

 Медицинска апаратура

 • Ехографски апарат – за абдоминална и сърдечна ехография.
 • Електрокардиогарф
 • Апаратура за инхалаторна терапия.
 • Апарат за функционално изследване на дишането.
 • Спирометър

Основни медицински дейности

Лечебно диагностични дейности

 • високо специализирана интензивна терапия на деца 0 – 18 год. възраст, в тежко живото-застрашаващо състояние.
 • Бърза и точна диагностика и лечение на остри и хронични заболявания, трудно диагностицирани в амбулаторни условия.
 • Консултативна педиатрична помощ на всички отделения в „МБАЛ-ШУМЕН” АД.