Второ вътрешно отделение

 

Началник отделение Д-р Десислава Найденова – специалист вътрешни болести и кардиоревматология, магистър по здравен мениджмънт.

Завършва медицина през 2001 г. През 2009 г. придобива цпециалност "Вътрешни болести". От дипломирането си работи в МБАЛ Шумен, 12 години като лекар в Първо вътрешно отделение, 7 от които като старши лекар. От 2013 година работи като лекар във Второ вътрешно отделение. Към момента специализира "Кардиология".

контакти – 855- 755 / вътр. 321, вътр. 320/

 Второ вътрешно отделение е основно отделение в структурата на “ MБAЛ-Шумен “ АД, профилирано за лечение на болни със сърдечносъдови и хематологични заболявания. Съществува от 1963 година и е съхранило традиции, знания и умения на три поколения лекари специалисти по вътрешни болести и кардиология.

Отделението е база за специализация по кардиология , вътрешни болести и здравни грижи. Осигурява денонощна консултативна помощ за болницата и региона , осъществява експертна, учебна и изследователска дейност , извършва клинични проучвания.

 

Нашата мисия е осъществяване на болнично лечение на пациенти с кардиологични и хематологични заболявания в съответствие с правилата за добра клинична практика с оглед подобряване качеството на живот чрез излекуване, стабилизиране на състоянието им и облекчаване на страданията им.

Нашата цел е максимално разширяване на пакета от здравни услуги и осигуряване на високо качество за утвърждаване позицията на отделението като лидер в региона.

Нашите ценности са компетентност, трудолюбие,всеотдайност, състрадание и човешка съпричастност.              

Нашето мото е “ Да дадем нов шанс на сърцето си “.

Ако имате кардиологични и хематологични заболявания, налагащи болнично лечение, моля заповядайте , ще бъдете приети.

Медицински екип

Лекари

 • Д-р Десислава Найденова - Началник отделение, специалист вътрешни болести
 • Д-р Петкана Петрова - специалист вътрешни болести, кардиоревматология и ревматология.
 • Д-р Малина Симеонова – старши ординатор, специалист вътрешни болести и кардиоревматология.
 • Д-р Мая Алексиева – специалист вътрешни болести и хематология
 • Д-р Петина Неделчева – специалист спешна медицина
 • Д-р Мариана Георгиева Михайлова - Лекар Нефролог
 • Д-р Николай Станимиров Стефанов - Лекар специализант по "Кардиология"
 • Д-р Реджеб Зия Халим - Лекар специализант по "Кардиология"       

                 тел за контакти 855-755 / вътр. 323 /

Старша медицинска сестра Садет Юсеинова - магистър по здравни грижи

13 медицински сестри , 1 технически секретар , 6 санитари

Медицинска апаратура

Ехокардиограф Аlока SSD- 4000 plusс хармонично изображение , анатомичен М – mode, пулсов и тъканен цветен доплер, педиатрична сонда;

Ехокардиограф SiemensAcusonX300 с допълнителни сонди за коремна и ставна ехографии

Система за стрес ЕКГ Мortara със седящ велоергометър;

Бягаща пътека /тредмил/ Simens;

Холтер - ЕКГ система LABTECH Cardiospy за 24 - часово мониториране на сърдечна дейност ;

ЕКГ апарати Mortara, Shiller, ЕDAN, Kardiolain ,RTL и други; Кардиовертер – дефибрилатор Cardiolife

Кардиостимулатор с набор сетове за въвеждане на интракардиални електроди;

Перфузори на фирмите Braun,Frezenius и др.

Интензивният сектор е оборудван с монитори над всяко легло, следящи ЕКГ, неинвазивно кръвно налягане, дишане, измерване на насищането на кръвта с кислород и подаващи данни към централна система за наблюдение на всички болни.

Разкрити са 26 легла, разпределени в 13 стаи с по едно и две легла със самостоятелни санитарни възли и 2 стаи с по три легла с общ санитарен възел

Основни дейности

В интензивен коронарен сектор се извършва:

 • Диагностика и лечение на острия коронарен синдром
 • Диагностика, лечение и интензивно наблюдение на болни със застрашаващи ритъмни и проводни нарушения
 • Интензивно наблюдение и лечение на болни с хемодинамични разстройства, създаващи опасност за живота им

В терапевтичния сектор се извършва:

           Диагностика и лечение на болни с исхемична болест на сърцето, болни със сърдечна недостатъчност, кардиомиопатии, клапни сърдечни пороци, възпалителни заболявания на миокарда и перикарда, болни с ХОББ и белодробно сърце, болни с хематологични заболявания.

Във функционалния сектор се извършва:

           Цялостна неинвазивна инструментална оценка на сърдечната функция, оценка на пациенти с коронарна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения.

Срещу заплащане се извършват ЕКГ, ехокардиография, стрес тестове, холтер ЕКГ записи

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 • КП № 47 нестабилна форма на Ангина пекторис и ОСТЪР МИОКАРДЕН инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография
 • КП № 50 ОСТЪР коронарен синдром с персиситираща елевация на ST сегмент с фибринолИТИК
 • КП № 52 ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ III И IV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС без механична вентилация
 • КП №54 инфекциозен ендокардит
 • КП № 55 заболявания на миокарда и перикарда
 • КП №56 ритъмни и проводни нарушения
 • КП № 59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
 • КП № 60 Белодробен тромбоемболизъм със фибринолитик
 • КП № 253 Хеморагични диатези.Анемии

     Как се постъпва при нас :

 1. Трябва да сте здравно осигурен.
 2. Да имате направление за хоспитализация № 7,издадено от личен лекар, специалист , друго лечебно заведение или да сте постъпили по спешност чрез спешно отделение на нашата болница.
 3. Здравно неосигурените пациенти заплащат лечението си по цени определени от болницата.

В отделението се извършва спешен и планов прием.

Спешно болните се приемат по всяко време на денонощието,чрез спешно отделение на болницата.

Планово болните се приемат след предварително планиране от лекар на отделението в деня определен за прием, чрез регистратура на болницата

 

Фотогалерия II Вътрешно отделение