Инфекциозно отделение

 

Началник Инфекциозно отделение: Д-р Албена Христова Паскалева-Костова

 

 

 

 

 

 Медицински екип

 • Д-р Албена Христова Паскалева-Костова
 • Д-р Валя Кунева Стойчева - Старши лекар
 • Д-р Ася Петрова Атанасова – лекар
 • Старша медицинска сестра: Миглена Илиева Чобанова - Магистър по "Управление на здравни грижи"
 • Медицински сестри: 8 бр.
 • Санитари: - 6 бр.

Дейност

 • ІІ ниво на компетентност по специалността „Инфекциозни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести“.
 • Основна дейност е изолация, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания, които не се лекуват в амбулаторни условия или чието доболнично лечение не е дало резултат. Отделението е базирано в Терапевтичен блок. Разполага с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата.Това включва:
  • диагностика и лечение на остри вирусни хепатити- А,В,С,Д,Е, EBV, CMV;
  • диагностика и лечение на кърлежово-преносими заболявания- Марсилска треска, Лаймска болест, и др.;
  • диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески;
  • диагностика и лечение на невроинфекции  ;
  • диагностика и лечение на болести, протичащи с диариен синдром ;
  • капкови инфекции, протичащи тежко или с усложнения- грип, варицела, морбили и др..
 • Към отделението функционира  кабинет, в който се извършва:
  • консултативни прегледи- болни от други структури, ОПЛ, спешно отделение
  • функционира като кабинет за противобясна ваксинация

Осигурен е 24 часов прием на инфекциозно болни от дежурен и на разположение екипи.