НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

Н-к Отделение: Д-р Лиляна Маринова Куздова - Специалности Педиатрия, Неонатология и клинична Хомеопатия..

 

 

 

 

Медицински екип

Лекари

 • Д-р Лиляна Маринова Куздова – началник отделение, лекар, Специалист Детски болести и Неонатология.
 • Д-р Севдалина Стойкова Делчева –  Специалист Детски болести и Неонатология, Магистър Здравен мениджмънт
 • Д-р Събинка Баева Граматикова – стапрши лекар Специалист Детски болести и Неонатология
 • Д-р Павлинка Пенчева Петрова – лекар Специалист Детски болести
 • Д-р Виолета Тодорова Колева – лекар, Специалист Детски болести
 • Д-р Анета Калева Калева– Специалист Детски болести

Медицински специалисти

 • Тодорка Валентинова Тодорова – старша медицинска сестра Магистър „ Управление на Здравните грижи”
 • медицински сестри: 17
 • санитари: 3
 • технически изпълнител: 1

 Дейност

Неонатологично отделение е единствено на териториторията на област Шумен осъществяващо рутинни грижи за здрави новородени и интензивно лечение на рискови новородени. Съгласно медицинския стандарт по неонатология е II ниво на компетентност. Намира се на третия етаж в Хирургическия блок. Разполага с 30 легла от които 5 интензивни. Основни дейности на отделението са:

 

 • осигуряване на медицински грижи на здравите новородени
 • първична реанимация при рискови новородени в родилна зала
 • провеждането на интензивна терапия и интензивни грижи при рисковите новородени, родени с ниско тегло с приложение на сърфактант терапия
 • грижи и лечение на деца на майки със заболявания свързани с бременността и хронични заболявания съществуващи преди бременността/кръвногрупова несъвместимост, диабет, бъбречни заболявания и др./-обменни кръвопреливания, интензивна фототерапия.
 • осигуряване на непрекъснат диагностично-лечебен процес – очен скрининг при недоносените за ранно откриване на ретинопатията на новородените
 • високоспециализирани медицински дейности - трансфонтанелна ехография

MAM 3275

Неонатологично отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура: апарати за вентилация, кувьози с възможност за отлично наблюдение и надежно контролиране на подавания кислород, монитори и пулсоксиметри за контролиране на жизненоважните функции на бебето, фотолампи за интензивна фототерапия при лечение на тежка жълтеница, инфузионни помпи за вливания на хранителни субстанции при деца които не се хранят, най-съвременен ехографски апарат.

MAM 3289

В Неонатологично отделение работят високо квалифицирани кадри владеещи техниката на първичната реанимация и всички възможни манипулации, използвани в неонатологията.

MAM 3286

РАБОТА ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

 • КП № 268Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499гр.
 • КП № 269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама
 • КП № 270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама
 • КП № 271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама
 • КП № 272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500грама
 • КП № 275 Диагностика и интензивно личение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация.
 • КП № 276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация .
 • КП № 277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на Сърфъктант независимо от теглото.
 • КП № 278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с двукратно приложение на Сърфьктант независимо от теглото.
 • КП № 279 Грижи за здраво новородено дете.
 • ВСМД - ТФЕ

 

Фотогалерия Неонатологично отделение