Отделение "Уши, нос, гърло"

 

 

H-к отделение: Д-р Красимир Живков Бозов - Специалист по оториноларингология

 

 

 

 

За отделението

Създадено през 1952 г. УНГ отделение при “МБАЛ – Шумен” е сред първите ОРЛ отделения изградени в България. От 2000 год. отделението функционира в нова осъвременена база - 11 ет. на Хирургическия блок. Благодарение всеотдайните усилия на целия персонал, подържането на високо качество на лечебно-диагностичната дейност и стремежът към въвеждане на най-съвременни методи на диагностика и лечение и днес то е сред водещите за страната. От 2014 година УНГ отделение при “МБАЛ – Шумен” е с най-високо III-то ниво на компетентност съобразно утвърдените медицински стандарти.

 

 

Ekip

Отделението е едно от първите в страната, въвели медицински дейности като :

Микроларингохирургия; микрохирургия на ухото (включително слухоподобряващи операции); радиочестотна (безкръвна) хирургия на ЛОР органите; ендоскопска хирургия на нос и околоносни кухини; екстракция на чужди тела от трахея, бронхи и хранопровод; разширяване на хранопровод при стеснения от различно естество. В отделението се лекуват онкологични и други туморни заболявания на ларинкс и шия, нос и околоносни кухини, външно и средно ухо. Извършват се различни по характер реконструктивни, пластични оперативни интервенции на носна преграда, външен нос, външно ухо и други области на глава и шия.

Структуриран е един от първите за страната отоневрологичен и аудиологичен кабинет с възможности за ранна обективна диагностика на нарушенията на слух- ОАЕ (отоакустични емисии), BERA(СЛУХОВИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ) с последващо слухопротезиране. УНГ отделение при “МБАЛ – Шумен” развива функционална диагностика и лечение на говорни смущения- ларингостробоскопия, фонетография, гласова рехабилитация.

Медицинска апаратура

 • Операционни микроскопи, радиочестотен нож, челна лампа по Клар, ригидни бронхоскопи по Фридел, езофагоскоп по Хаслингер, фибробронхоскоп PENTAX, ларингостробоскоп, фонетограф, ендоскопи за ендоназална хирургия.
 • Инструментариум:набор за Микроларингохирургия, Микрохирургия на ухо включително набор за отосклероза (стапедопластика), набори за екстракция на чужди тела от трахея, бронхи и хранопровод , бормашина с набор за големи ушни операции, набори за операции на нос и синуси, набори за козметични операции, набори за операции във фаринкс, трахеални дилататори, набори за трахеотомия и общохирургически инструментариум.
 • Отоневрологичен - аудиометричен кабинет - притежава свидетелство за шумоизолация, ежегодно стандартизирани клинични аудиомери, тимпанометър, импедансметър, апарати за отоакустични емисии и евокирани слухови потенциали. Автоматичен електрически стол за ротаторни проби, олфактометър, електрогустометър, синузон, устройство за оптокинетичен нистагъм, електронистагмограф. очила на Френцел, набор от тестови вещества за вкусов анализатор.

Aparatura1

Основни медицински дейности:

УНГ отделение е единственият оториноларингологичен стационар на територията на област Шумен. Тук се предоставя както рутинната /операции на сливици, репозизиция на носни кости, парацентези, носни и ушни полипи, слухопротезиране с напасване на слухов апарат и др./, така и високоспециализирана оториноларингологична помощ в област Шумен и съседни общини.
Извършват се високоспециализирани диагностични и лечебни дейности, единствени за региона:

 • Екстракция на чужди тела от долни дихателни пътища и хранопровод при деца и възрастни.
 • Трахеобронхоскопии и езофагоскопии.
 • Фиброларинготрахеоскопии.
 • Бужиране на хранопровод при лечение на стриктури.
 • Микроларингохирургия.
 • Ларигектомии- частични и тотални при онкологични заболявания на гръкляна
 • Шийни операции при вродени и други обемни процеси
 • Директна епифарингоскопия, хипофарингоскопия, синусоскопия по Месерклингер.
 • Реконструктивни пластични операции на външен нос, ушна мида и други области на глава и шия.
 • Носна септопластика.
 • Мукотомия с радиочестотен каутер при затруднено носово дишане, хъркане и сънно апное
 • Операции на околоносни кухини.
 • Радикални трепанации на мастоиден израстък, както и консервативни такива.
 • Тимпанопластики.
 • Стапедопластики при отосклероза
 • Тимпаностомия.
 • Операции на слюнчени жлези.
 • Различни видове стоматологични интервенции: екстракции на зъби, инцизии, апикална остеотомия и др.
 • Експертна дейност.
 • Пълни отоневрологични и аудилогични изследвания.
 • Отделението е признато за Първа база за следдипломна специализация на лекари по УНГ болести.
 • На базата на отделението под ръководство на персонала се обучават студенти от Медицинския колеж.

Aparatura2