Отделение за физикална и рехабилитационна медицина

 

ВрИД Началник отделение: д-р Красимир Хлебаров -  Физикална и рехабилитационна медицина, мануална терапия, лазертерапия и лазерпунктура

 

 

 

 

 

 

Физиотерапията в нашия град води началото си от 1929г. През 1952г. вече е обособена в Отделение по физиотерапия и рехабилитация с оскъдна електротерапевтична апаратура. На следващата година започва извършването на парафинови процедури, а през 1960г. се разкрива кабинет по лечебна физкултура. От тогава до наши дни стремежът е да не се изостава от съвременните тенденции в рехабилитацията, въпреки сложната икономическа ситуация.

Персонал:

Лекари:

 • д-р Светлана Маркова Иванова- началник отделение с призната специалност Физикална и рехабилитационна медицина, мануална терапия, лазертерапия и лазерпунктура
 • д-р Нели Здравкова Кирилова-призната специалност Физикална и рехабилитационна медицина
 • д-р Светослав Сидеров Стратиев-лекар
 • Вр. И.Д. Старши рехабилитатор: Ангелина Герова

В отделението работят рехабилитатори, медицински сестри, масажист, болногледачи и санитари.

 

Списък на апаратурата:

 • апарати за нискочестотни токове
 • апарати за средночестотни токове
 • апарати за високочестотни токове
 • апарати за ултразвукова терапия
 • екстензионна маса
 • апарат за лазертерапия

Описание на дейностите, извършвани в отделението:

 • Диагностични и трудово – експертни
 • Стимулативна електродиагностика
 • Класическа електродиагностика
 • Хронаксиметрия
 • Акомодометрия
 • Мануално мускулно тестуване
 • Изследване на централен двигателен неврон
 • Изследване на дейности от ежедневния живот
 • Тестуване с помощта на преходните безусловни двигателни рефлекси в ранна детска възраст
 • Антропометрия
 • Функционално изследване на периферни стави и гръбначен стълб
 • Ъглометрия
 • Сантиметрия
 • Рехабилитационни, физиотерапевтични и физиопрофилактични дейности
 • Галванизация и лекарствена електрофореза
 • Диадинамотерапия и диадинамофореза
 • Електростимулация с нискочестотни токове на денервирани мускули и мускули със запазена инервация
 • Лечение със средночестотни синусоидалномодулирани токове
 • Лечение с интерферентни токове
 • Магнитотерапия
 • Локална Д¢ Арсонвализация
 • Лечение с ултрависокочестотни токове
 • Лечение с дециметрови вълни
 • Лечение със сантиметрови вълни
 • Ултразвукова терапия и лекарствена ултрафонофореза
 • Лазертерапия и лазерпунктура
 • Светлинолечение – общи и локални ултравиолетови облъчвания и лечение с видими и инфрачервени лъчи
 • Инхалаторна терапия
 • Парафинолечение
 • Криотерапия
 • Лечебна физкултура
 • Мануална терапия
 • Мобилизация на периферни стави
 • Постизометрична релаксация
 • Екстензионна терапия
 • Механотерапия
 • Лечебен масаж-класически и рефлекторен

Болницата разполага със стационар, където се рехабилитират пациенти след заболявания на централната и периферна нервна система, ортопедични и травматични заболявания, кардиологични заболявания, родови травми и др.

 

 

Фотогалерия ОФРМ