СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Деница Константинова Шалева  - Председател на съвета на директорите

Старши експерт Дирекция „Бюджет и финанси” – Министерство на здравеопазването

Д-р Лиляна Маринова Куздова - Заместник председател на Съвета на директорите.

Специалности Педиатрия, Неонатология и клинична Хомеопатия.

Д-р Димитър Георгиев Костов  - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Специалност Анестезиология и интензивно лечение.

Професионален опит:

  • Директор на РЗИ гр. Шумен
  • Управител на ДКЦ I - Шумен

РЪКОВОДЕН ЕКИП

Д-р Недко Пламенов Тодоров - заместник директор

Специалност хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт.

Професионален опит:

  • Директор на"МБАЛ Шумен" АД
  • Началник Спешно отделение

Красимира Георгиева Петрова – Главен счетоводител

Магистър по икономика, специалност “Статистика и иконометрия” – Икономически университет – Варна, 1996 г. Трудов стаж – 9 години като счетоводител и главен счетоводител в Общинска болница – Шумен, Областна инспекция по труда – Шумен и “МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен.

Румяна Миткова Желязкова - Главна медицинска сестра

Магистър по Управление на здравни грижи. Професионален опит 22 години като старша медицинска сестра в Първа хирургия на МБАЛ Шумен АД. Завършени квалификационни курсове по Здравен мениджмънт; Управление, организация и финансиране на болничната помощ; Превенция и контрол на ВБИ и др.