АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 19.6.2020 г.

От взетите вчера 9 бр. проби няма положителни за SARS-Cov -2 
Продължава лечението на приетите с COVID-19 двама пациенти в ОАИЛ, единият от които е на изкуствена белодробна вентилация

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 18.6.2020 г

Вчера са взети проби на 2бр. хоспитализирани пациенти , едната от които е положителна за SARS-Cov2. Изследвани са 15 бр.контактен медицински персонал – всички проби са отрицателни.

Продължава лечението на приетите с COVID-19 пациенти в инфекциозно отделение и ОАИЛ – общо 13 бр. През вчерашния ден в инфекциозно отделение бяха приети 2 бр. пациенти с доказана COVID-19, контактни на болни.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 17.6.2020 г

Вчера са взети проби на 5бр. хоспитализирани пациенти и 28бр. персонал. Всички проби са отрицателни за SARS-Cov2. Продължава лечението на приетите с COVID-19 пациенти в инфекциозно отделение и ОАИЛ. През вчерашния ден е приет за интензивно лечение пациент с дихателна недостатъчност, контактен на положителен за COVID-19.Днес предстои изписване от инфекциозно отделение на излекувания руски гражданин.
Същият е с 2 отрицателни резултата за SARS-Cov2.

Поради усложнената епидемична обстановка в „МБАЛ- Шумен" АД е значително увеличен разхода за дезинфектанти и лични предпазни средства.
В тази връзка и поради намалените приходи в лечебното заведение се обръщаме към дарители с молба за финансова помощ за закупуване на достатъчно количество лични предпазни средства и дезинфектанти

Банкова с/ка на „МБАЛ- Шумен" АД
IBAN BG04CECB97901048884100
BIC CECBBGSF
ЦКБАД – клон Шумен

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 16.6.2020 г

От взетите вчера 4бр. проби на хоспитализирани пациенти – 1 пациент е положителен за SARS-Cov2. Изследвани са 5бр. медицински персонал , сред които няма положителни.
Продължава лечението на приетите с COVID-19 10 бр. пациенти в инфекциозно отделение. Приведеният в ОАИЛ 11 пациент на изкуствена белодробна вентилация е без промяна в състоянието.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 15.06.2020 г

От взетите през почивните дни 20бр. проби за SARS-Cov2 на хоспитализирани в „МБАЛ –Шумен"АД пациенти – 5 бр. на болни от инфекциозно отделение са положителни. Няма положителни проби на изследвания през същия период 26бр.медицински персонал.

В момента на лечение в болницата има 10 бр. пациенти с COVID-19, единият от които е на изкуствена белодробна вентилация в COVID-19 сектор ОАИЛ. Четири от горепосочените пациенти са здравно неосигурени и лечението им е за сметка на лечебното заведение.
Общият брой здравно неосигурени пациенти, които са хоспитализирани в „МБАЛ –Шумен"АД е 19.
През почивните дни през Спешно отделение на „МБАЛ- Шумен" АД са преминали 214 бр. пациенти, голяма част от които са с травматични заболявания и ортопедотравматологично отделение работи с висок интензитет.