Информация за дарените оборудване и материали, купени с дарение от фонда "Помогни сега"

 

Описание

мярка

кол-во

Стойноствлв.

с ДДС

Ед.цена

лв

1

Инфузионнистойкис 4куки

бр.

20

2 040.00лв.

102.00лв.

2

Портативен пулсоксиметър Contec

бр.

8

3624.00 лв.

453.00лв.

3

Бърз тестКоронавирусNovelCorona Virus(2019- nCovFluorescenceImmunochromatographicAssay Ag)с включеналабораторнаапаратура

бр.

200

9 600.00лв.

48.00лв.

4

ПулсоксиметърCMS60D

бр.

2

450.00лв.

225.00лв.

5

ПулсоксиметърCMS60D

бр.

2

576.00лв.

288.00лв.

6

Термометърбезконтактен

бр.

5

774.00лв.

154.80лв.

7

Стойказасистема

бр.

30

2940.00 лв.

98.00лв.

8

Ротаметързакислород0-15лин.С щекерDIN и

овлажнител

бр.

50

6 840.00лв.

136.80лв.

9

Кислороденконцентратор5литра

бр.

5

10 533.30лв.

2 106.66лв.

10

ТриканаленелектрокардиографECG300G

бр.

5

4920.00 лв.

984.00лв.

11

ПациентенмониторCMS9000

бр.

6

8424.00 лв.

1404.00 лв.

12

Перфузор

бр.

20

18720.00 лв.

936.00лв.

13

РеспираторSIARETRON4000

бр.

1

42946.80 лв.

42946.80 лв.

14

БързтестBiocreditCovid-1AgOneStep SARS-

CoV-2AntigenRapidTest

бр.

200

9 600.00лв.

48.00лв.

 

Общомедицинскиапаратии инструментариум

   

121988.10 лв.

 


Дезинфектанти


Описание

мярка

кол-во

Стойноствлв.

с ДДС

Ед.цена

лв

1

Спиртетилов70%Купро1литър

бр.

120

673.92лв.

5.62лв.

2

Спиртетилов95%Купро1литър

бр.

168

1066.46 лв.

6.35лв.

3

БиоцидCETRODINEXTRAKM1kg

кг

10

177.60лв.

17.76лв.

4

БиоцидCETRODINEXTRAKM10kg

кг

30

525.60лв.

17.52лв.

5

HIM PEROSTERCE5кг.Кофа

кг

20

336.00лв.

16.80лв.

6

HIM POFIKFFCE1кгдозатор

кг

12

158.40лв.

13.20лв.

7

БИОЦИДHIMQSEPTS750mlбутилка

бр.

32

380.16лв.

11.88лв.

8

БИОЦИДHIMSCRUB CLASSIC750mlбутилка

бр.

32

441.60лв.

13.80лв.

9

БИОЦИДHIMSCRUB NP100mlбутилка

л

15

234.00лв.

15.60лв.

10

БИОЦИДHIMSCRUB NP750mlбутилка

бр.

720

11 232.00лв.

15.60лв.

11

БИОЦИДHIMTABIDEZ1kаблетки

кг

20

288.00лв.

14.40лв.

12

HIM MXHOSPITALITY1преп.

бр.

2

540.00лв.

270.00лв.

13

HIM Professionalавтоматичендиспенсър

бр.

20

1 872.00лв.

93.60лв.

14

Пръскачка на батерии МАТАБИEvolution

15l/18V/2.6Ah

бр.

2

998.00лв.

499.00лв.

15

БиоцидCETRODINEXTRAKM1kg

кг

100

1 776.00лв.

17.76лв.

16

БиоцидCETRODINEXTRAKM10kg

кг

20

350.40лв.

17.52лв.

17

HIM PEROSTERCE5кг.Кофа

кг

80

1 344.00лв.

16.80лв.

18

HIM POFIKFFCE1кгдозатор

кг

36

475.20лв.

13.20лв.

Описание

мярка

кол-во

Стойноствлв.

с ДДС

Ед.цена

лв

19

БИОЦИДHIMQSEPTS750mlбутилка

бр.

32

380.16лв.

11.88лв.

20

БИОЦИДHIMSCRUB CLASSIC750mlбутилка

бр.

64

883.20лв.

13.80лв.

21

БИОЦИДHIMSCRUB NP100mlбутилка

л

15

234.00лв.

15.60лв.

22

БИОЦИДHIMSCRUB NP750mlбутилка

бр.

368

5 740.80лв.

15.60лв.

23

БИОЦИДHIMTABIDEZ1kаблетки

кг

25

360.00лв.

14.40лв.

24

Дезинфектант заиндустриалниповърхности

Секусептактив1.5кг

оп

4

215.28лв.

53.82лв.

25

Предпазни маски

бр.

200

1224.00 лв.

6.12лв.

26

Ръкавици

чифт

700

134.40лв.

0.19лв.

27

Маскиеднократни

бр.

1000

1800.00 лв.

1.80лв.

28

Маскимногократни

бр.

1000

1800.00 лв.

1.80лв.

29

Предпазни маски

бр.

10000

10200.00 лв.

1.02лв.

30

Ръкавицинитрил

бр.

1100

8580.00 лв.

7.80лв.

31

Ръкавицистерилни

бр.

7750

6450.00 лв.

0.83лв.

32

Интубационнитръби

бр.

650

7800.00 лв.

12.00лв.

33

Операционни престилки

бр.

1000

6000.00 лв.

6.00лв.

34

Антивируснифилтри

бр.

500

540.00лв.

1.08лв.

35

Антивируснифилтри иовлажнители

бр.

300

619.20лв.

2.06лв.

36

Шланговезареспиратори

бр.

50

420.00лв.

8.40лв.

37

Чувализаобезвреждане наотпадъци

бр.

7000

16200.00 лв.

2.31лв.

 

Общодезинфектанти

   

92450.38 лв.

 

Обща стойност на дарението                                                                       214438.48лв.

Съставил

ВескаДилова

Mbal.pdf


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 12.6.2020 г

От взетите вчера 6 бр. проби на хоспитализирани в „МБАЛ- Шумен" АД пациенти , 3 бр. проби са положителни за SARS-Cov-2.
Това са пациенти с типични клинични оплаквания, хоспитализирани директно в инфекциозно отделение. Двете проби са на новоприети пациенти, а третата проба е контролно изследване на хоспитализирания руски гражданин.
Вчера бяха взети 24бр. проби за PCR изследване на медицински персонал, контактен на положителни пациенти. Всички проби са отрицателни.Пациентът на интензивна терапия в COVID-19 сектора на ОАИЛ е без промяна в състоянието. В момента в болницата са на лечение общо 8 бр. пациенти с коронавирусна инфекция. През изминалата нощ в инфекциозно отделение е хоспитализирана с оплаквания пациентка, контактна на положителен за COVID-19 пациент.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 11.6.2020 г

От взетите вчера 6 бр. проби на хоспитализирани в „МБАЛ- Шумен" АД пациенти , 1 пробa e положителна за SARS-Cov-2. Пациентката е контактна на болен с COVID -19. В следобедните часове в инфекциозно отделение бяха приети още двама пациенти с типична клинична картина, единият от които е медицински фелдшер. Резултатите от техните проби ще бъдат получени днес.

Състоянието на пациента с COVID-19 в ОАИЛ остава тежко. Пациентът продължава да бъде на изкуствена белодробна вентилация.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 10.6.2020 г

От взетите вчера 7 бр. проби на хоспитализирани в „МБАЛ- Шумен" АД пациенти , 2 бр. проби са положителни за SARS-Cov-2.  
Това са болни с тежък възпалителен процес на белите дробове, контактни с първия случай от с. Изгрев.  Приети са за лечение в инфекциозно отделение.
През изминалата нощ пациентът, приет на 05.06. в ИО задълбочи картината на дихателна недостатъчност и бе поставен на изкуствена белодробна вентилация в ОАИЛ. Благодарение на изградените във връзка с пандемията допълнителни съоръжения и коридори в болницата привеждането на пациента от инфекциозно отделение към ОАИЛ се извърши при пълна изолация от останалите комуникационни връзки. 
Всички спешни екипи на лечебното заведение работиха с висока интензивност през изминалата нощ.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 9.6.2020 г

От изследваните вчера 6 бр. проби на болни и обслужващ медицински персонал 2 бр. проби са положителни за SARS-Cov-2.

Едната проба е на пациентка, хоспитализирана в COVID сектора на инфекциозно отделение, която е в силно увредено общо състояние с дихателна недостатъчност, неналагаща изкуствена белодробна вентилация. Втората положителна проба е на амбулаторно прегледан пациент.
Провеждат се всички противоепидемични мерки за обезпечаване нормален режим на работа в лечебното заведение.