АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

25.03.2020г.

     От взетите вчера броби на болни с вирусни пневмонии, хоспитализирани в МБАЛ - Шумен АД няма положителни за COVID - 19.

     Лечебното заведение е в готовност за прием и лечение на пациенти в епидемична обстановка.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

24.03.2020г.

   От взетите 5 броя проби на хоспитализирани пациенти няма положителни. Персоналът спазва стандартни предпазни мерки при обслужване на пациентите от рисковите отделения.

       С цел своевременни противоепидемични мерки днес ще бъдат взети проби за вирусологично изследване на новоприети пациенти.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

23.03.2020г.

     Хоспитализираният пациент с доказан COVID-19 е в добро общо състояние.

     Няма новоприети болни със съмнения за инфекция с корона вирус.

     Продължава ограничителният режим в МБАЛ - Шумен АД за пациенти и придружители.

 

Първа пролет

       На редовното заседание на Съвета по Здравни грижи при МБАЛ - Шумен АД на 20.03.2020г. старшите медицински сестри на стационарните отделения бяха приятно изненадани от управителя на фирма Вариант Петров ЕООД г-н Пламен Петров, който по случай Първа пролет подари на всички пролетни цветя с пожелание за здраве и успех в нелеката им професия.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19

20.03.2020г.

      Взетите вчера вирусологични проби за корона вирус на пациенти от МБАЛ - Шумен АД са отрицателни. Пробите се работят в лаборатория по вирусология - УМБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна. За периода 04.03.2020г. - 19.03.2020г. са взети 42 броя проби. На изследване подлежат всички пациенти с двустранна вирусна пневмония и затруднено дишане.

       Очакваме да получим бързи тестове за хоспитализирани пациенти с горепосочените симптоми, с цел осъществяване на своевременни противоепидемиологични мерки.

         Продължава ограничителния режим за пациенти и придружители.