ЗАПОВЕД No РД-01-589/13.10.2020г на Министъра на здравеопазването за одобрение за обучение на студенти и специализанти на "МБАЛ-Шумен" АД

Изтегляне във формат PDF Заповед No: РД-01-589/13.10.2020г.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 31.08.2020 г

От взетите през почивните дни от „МБАЛ Шумен"- АД 10бр. проби за COVID-19 на 10 бр. пациенти, хоспитализирани в лечебното заведение и  
13 бр. проби за COVID-19 на медицински персонал- 2 проби на пациенти от инфекциозно отделение са положителни.
На 30.08.2020г. в COVID-19 сектора на ОАИЛ почина една от интубираните пациентки.
Ръководството на лечебното заведение благодари на Общините Смядово и Върбица, които отпочват ремонт на болнични стаи за пациенти с COVID-19.
Към момента в „МБАЛ Шумен"- АД се лекуват общо 23 пациента с доказана COVID-19 – 19 пациенти в инфекциозно отделение и 4 пациента в COVID-19 сектор на ОАИЛ. Двама от пациентите в ОАИЛ са на изкуствена белодробна вентилация.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 28.08.2020 г

От взетите вчера от „МБАЛ Шумен"- АД 10бр. проби за COVID-19 на 10 бр. пациенти, хоспитализирани в лечебното заведение 1 проба на пациент от инфекциозно отделение се положителна.
Към момента в „МБАЛ Шумен"- АД се лекуват общо 23 пациента с доказана COVID-19 – 19 пациенти в инфекциозно отделение и 4 пациента в COVID-19 сектор на ОАИЛ. Двама от пациентите в ОАИЛ са на изкуствена белодробна вентилация

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 27.08.2020 г


От взетите вчера от „МБАЛ Шумен"- АД 17бр. проби за COVID-19 на 5 бр. пациенти и 12 бр. профилактично изследван медицински персонал - 2 бр. проби са положителни / 1бр. пациентка, приета за лечение в Инфекциозно отделение и 1 бр. медицински специалист./ Медицинската сестра е без клинични оплаквания, карантинирана в дома. Извършена е крайна дезинфекция в лечебното заведение и са осъществени всички противоепидемични мерки.

Днес, 27.08.2020г. от „МБАЛ Шумен"- АД във вирусологична лаборатория Варна са изпратени 10 проби за PCR за COVID-19 на новоприети в лечебното заведение пациенти. Резултатите ще бъдат известни в утрешния ден.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 22.06.2020 г

През почивните дни в „МБАЛ – Шумен" АД е приет един пациент с доказана SARS CoV 2 инфекция. На приетите със съмнение за COVID-19 днес ще бъдат изпратени проби за изследване.

На 20.06.2020 г. почина единият от пациентите с доказана SARS CoV 2 инфекция в ОАИЛ, който 24 часа преди това беше поставен на изкуствена белодробна вентилация. Касае се за мъж на 58 години, с придружаващи заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система.
На 21.06.2020 г. болницата напуснаха по собствено желание семейство възрастни пациенти, на лечение в Инфекциозно отделение. На същите е предписано лечение за дома и е уведомена РЗИ – Шумен за издаване на предписание за поставяне под карантина.
В момента в болницата на лечение са 12 пациенти с доказана COVID-19 инфекция – 11 в Инфекциозно отделение и един в крайно тежко общо състояние, на изкуствена белодробна вентилация в ОАИЛ.
Поради урегулиране на информационния поток, във връзка с непрекъснатото подаване на информация към РЗИ и националната информационна система, „МБАЛ – Шумен" АД няма да публикува ежедневно новини на сайта на болницата. Такива ще се оповестяват при настъпване на извънредни събития.
Видно е, че през следващите месеци ще съжителстваме с COVID-19 в болницата. Основна задача ще бъде да се предпазят служителите и пациентите от вътреболнично заразяване и хоспитализираните да получават качествено лечение.
Отправяме предупреждение, че вирусът е сред населението, което налага разумни действия от всички за предпазване от заразяване. „Шуменският" вирус нито е отслабнал, нито е намаляла неговата вирулентност.