Процедури по вътрешен конкурентен избор-ЦОПСЗ

Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, гр. Шумен по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.

Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, гр. Шумен по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г.

„Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, гр. Шумен по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. 

Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД, гр. Шумен по Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г.

„Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г.

„Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г.

„Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.”

„Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г.”

„Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г.”

„Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г.”